Konkurs na stanowisko doktoranta w ramach projektu Sonata Bis 6 | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Konkurs na stanowisko doktoranta w ramach projektu Sonata Bis 6

KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA W RAMACH PROJEKTU SONATA BIS 6

Dwuwymiarowe nanostruktury fosforenowe – synteza i badania funkcjonalnych optoelektrochemicznych układów biosensorycznych”

 

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii – Gdańsk

Kierownik biotechnologicznego zespołu badawczego: dr inż. Dawid Nidzworski

Stanowisko: Doktorant

Wymagania:

 1. Tytuł magistra biotechnologii, biologii lub dziedzin pokrewnych
 2. Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych
 3. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej dobrym w mowie i piśmie
 4. Silna motywacja do prowadzenia badań naukowych
 5. Umiejętność samodzielnego planowania pracy i interpretacji wyników
 6. Kandydat do czasu rozpoczęcia pracy w projekcie powinien przejść pozytywnie rekrutację na studia doktoranckie
 7. Znajomość systemów ekspresji białek oraz technik biologii molekularnej, inżynierii genetycznej i technik proteomicznych w zakresie przygotowywania, oczyszczania i analizy białek

Zadania badawcze:

 1. Przygotowywanie i analiza modelowych systemów analitycznych
 2. Synteza genów i konstrukcja wektorów ekspresyjnych
 3. Synteza układów białkowych oraz markerów chorobowych
 4. Modyfikacja powierzchni fosforenu w celu uzyskania specyficznych oddziaływań
 5. Badania struktury białek po interakcji ze strukturami fosforenowymi
 6. Planowanie i realizacja pracy doświadczalnej pod kierunkiem kierownika projektu
 7. Prowadzenie dokumentacji badawczej
 8. Przygotowywanie sprawozdań, opracowywanie wyników badań, prezentowanie wyników podczas spotkań zespołu badawczego oraz konferencji, przygotowywanie publikacji naukowych

Czas trwania: 36 mies.

Data rozpoczęcia pracy: 01.10.2017

Termin składania ofert: 18.09.2017

Forma składania ofert: Kompletne wnioski proszę przesłać na adres mailowy: dawid.nidzworski@gmail.com

Aplikacja powinna zawierać:

 1. CV z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych, publikacji, stażów badawczych, konferencji itp.
 2. Kopię dyplomu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie
 3. List motywacyjny uzasadniający spełnianie wymogów konkursu

W przesłanej dokumentacji proszę zamieścić następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 22 sierpnia 2017 roku, 12:31