Konkurs na stanowisko doktoranta w ramach projektu FNP Powroty | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Konkurs na stanowisko doktoranta w ramach projektu FNP Powroty

OFERTA PRACY

Nazwa stanowiska:

Doktorant

Dziedzina:

Wirusologia molekularna

Sposób wynagradzania:

Stypendium

Liczba ofert pracy: 

1

Kwota stypendium :

Stypendium 3500 zł/ miesiąc

Data rozpoczęcia pracy: 

01 stycznia 2018

Okres zatrudnienia:

24 miesiące

Instytucja:

Zakład Biologii Molekularnej Wirusów, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed, Gdańsk

Kierowniczka projektu:

Dr Alicja Chmielewska

Tytuł projektu:

Przeciwwirusowa aktywność błonowych białek indukowanych przez interferon (IFITM) jako nowa strategia terapeutyczna w kontroli infekcji wirusowych – badania in vitroin vivo

Projekt jest realizowany w ramach programu POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu:

Projekt ma na celu zbadanie wpływu błonowych białek indukowanych przez interferon (IFITM) na infekcję wirusem kleszczowego zapalenia mózgu (TBEV) i zapalenia wątroby typu C (HCV). Białka IFITM są intensywnie badane od 2009 roku, kiedy to odkryto ich przeciwwirusowe właściwości w modelu wirusa grypy. Mają unikalny sposób działania (blokowanie wnikania wirusa do komórki), a ich aktywność ma uniwersalny charakter (hamowanie wielu wirusów, np. HCV, HIV, Ebola, ZIKA). Badania przyczynią się do zrozumienia machanizmu działania białek IFITM i wyjaśnienia, czy w przyszłości białka IFITM mogą być podstawą opracowania nowych terapii przeciwwirusowych.

 

Zadania badawcze:

Planowanie i prowadzenie prac eksperymentalnych pod nadzorem kierownika projektu. Prace badawcze z użyciem technik hodowli linii komórkowych, konstrukcja linii stabilnych, linii typu knock-out z użyciem techniki CRISPR, praca oparta o metody wirusologii molekularnej, detekcja białek wirusowych i wirusowego materiału genetycznego

Do zadań doktoranta oprócz pracy badawczej będzie należało przygotowywanie sprawozdań, opracowywanie wyników badań, prezentowanie wyników na seminariach, konferencjach naukowych oraz pisanie publikacji naukowych. Doktorant będzie miał obowiązek dydaktyczny zgodny z regulaminem studiów doktoranckich.

Oczekiwania wobec kandydatów:

Tytuł Magistra biotechnologii, biologii lub dziedziny pokrewnej

Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych

Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej dobrym w mowie i w piśmie

Silna motywacja do prowadzenia badań naukowych, umiejętność samodzielnego planowania pracy naukowej i interpretacji wyników

Kandydat do czasu rozpoczęcia pracy w projekcie powinien przejść rekrutację na studia doktoranckie Uniwersytetu Gdańskiego

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy z hodowlami komórkowymi, znajomość technik inżynierii genetycznej i detekcji i analizy białek.

 

Lista wymaganych dokumentów:

CV

Kopia dyplomu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie

List motywacyjny z uzasadnieniem w jaki sposób kandydat spełnia wymogi konkursu

Co najmniej 1 list referencyjny

 

Oferujemy:

Pracę naukową przy użyciu nowoczesnych technik badawczych w ciekawym i mocno rozwijającej się dziedzinie na pograniczu wirusologii molekularnej i immunologii

Pracę w międzynarodowym projekcie badawczym ze wsparciem merytorycznym i stażem na Uniwersytecie w Edynburgu

Możliwość prezentacji wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych

Praca w jednym z najlepszych ośrodków naukowych w Polsce

 

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail):

alicja.chmielewska@biotech.ug.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:

08 września 2017

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”

 

fnp

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 sierpnia 2017 roku, 9:48