Konkurs na stanowisko postdoca w ramach projektu FNP First Team | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Konkurs na stanowisko postdoca w ramach projektu FNP First Team

 
KONKURS NA STANOWISKO POSTDOCA W RAMACH PROJEKTU FNP First Team
“Egzosomy produkowane przez keratynocyty w indukcji alergii i tolerancji na antygeny środowiskowe”
 
Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii – Gdańsk
 
Nazwa stanowiska: postdoc
 
Niezbędne wymagania:
1.      Tytuł doktora biologii, biotechnologii, biologii molekularnej, immunologii lub dziedziny pokrewnej
2.      Doświadczenie w prowadzeniu badań biologicznych I zainteresowanie immunologią
3.      Motywacja w kierunku rozwoju naukowego, ambicja i kreatywność
4.      Umiejętność niezależnej pracy, pracy w zespole oraz w projektach z współpracą zewnętrzną
5.      Język angielski (w mowie i piśmie) na bardzo dobrym poziomie, umożliwiającym pracę w środowisku naukowym i umożliwiającym wyjazdy zagraniczne
 
oraz conajmniej 2 umiejętności poniżej:
 
1.      Doświadczenia w pracy z próbkami biologicznymi I hodowlą komórek, wliczając komórki pierwotne
2.      Doświadczenie w izolacji RNA, profilowaniu ekspresji genów, technikach biologii molekularnej
3.      Doświadczenie w proteomice
4.      Analiza danych, wliczając opracowanie statystyczne i metody bioinformatyczne
 
Pożądane umiejętności:
1.      Doświadczenie w izolacji egzosomów
2.      Zainteresowanie immunologią
3.      Doświadczenie w systemach ekspresji genów w komórkach ssaków
4.      Analiza gene ontology/pathway
5.      Znajomość systemu CRISPR/Cas9
 
Opis zadań:
1. Planowanie i realizowanie pracy doświadczalnej pod kierunkiem Kierownika projektu, prowadzenie szczegołowej dokumentacji badawczej
2. Wykazywanie inicjatywy badawczej poprzez proponowanie eksperymentów, regularne raportowanie wyników, publikacje naukowe,  prezentacje podczas spotkań zespołu naukowego oraz konferencji krajowych i międzynarodowych.
3. Zapewnienie codziennej pomocy i wsparcia pozostałym członkom grupy badawczej
4. Udział w efektywnym funkcjonowaniu grupy badawczej, wliczając w to niezbędna zadania organizacyjne i administracyjne.
 
Warunki zatrudnienia:
Czas trwania kontraktu: 36 miesięcy
Data rozpoczęcia pracy: 1.10.2017
Wynagrodzenie: 11 000 PLN/miesiąc (brutto brutto; netto ok. 6 400 PLN)
 
Termin składania ofert: 7 sierpnia 2017, 16:00
 
Forma składania ofert:
Prosimy o przesłanie kompletnych wniosków na adres  mailowy danuta.gutowska-owsiak@ug.edu.pl, lub dostarczenie osobiście lub drogą pocztową do  Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk, Katedra Biotechnologii, pok. 102.
 
Aplikacja powinna zawierać:
1. CV (w języku angielskim), z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych, publikacji, stażów badawczych, konferencji itp.)
2. Dokument potwierdzający stopień naukowy
3. list motywacyjny (w języku angielskim), wskazujący powody aplikowania i największe osiągnięcie naukowe oraz dokumentujący, w jaki sposób aplikant spełnia wymagane kryteria
4. Detale kontaktowe conajmniej dwóch osób umożliwiające uzyskanie referencji na temat kandydata
 
Dodatkowe informacje:
Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, prowadzoną w języku angielskim.
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Ewentualne zapytania prosimy wysyłać na adres: danuta.gutowska-owsiak@ug.edu.pl
Więcej informacji na temat grupy badawczej: www.dgolab.pl
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 7 lipca 2017 roku, 13:47