Konkurs na stanowisko doktoranta w ramach projektu NCN SONATA | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Konkurs na stanowisko doktoranta w ramach projektu NCN SONATA

 

Poszukiwana osoba na stanowisko

DOKTORANT

w Zakładzie Biologii Komórki, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed

 

w projekcie „Poszukiwanie przyczyn agresywności komórek nowotworowych poza guzem pierwotnym – molekularna charakterystyka pojedynczych krążących komórek nowotworowych u chorych na raka piersi”

 

Zadaniem kandydata będzie m.in.:

 • charakterystyka fenotypowa i genotypowa mikromanipulacyjnie pozyskanych pojedynczych krążących komórek nowotworowych
 • prowadzenie badań na modelach in vitro i modelu mysim raka piersi
 • analiza statystyczna
 • pisanie artykułów naukowych
 • uczestnictwo w konferencjach
 • dalsze kształcenie w ramach studiów doktoranckich

 

Warunki naboru:

 • ukończone studia magisterskie w zakresie nauk przyrodniczych (biotechnologia, biologia, medycyna, farmacja lub pokrewne)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • umiejętność/doświadczenie w wykonywaniu podstawowych analiz z dziedziny biologii molekularnej
 • samodzielność, motywacja i zaangażowanie w pracę
 • doświadczenie w pracy z zakresu onkologii, biologii molekularnej nowotworów oraz znajomość metod statystycznych będzie dodatkowym atutem

 

Lista wymaganych dokumentów:

 • Życiorys z listą osiągnięć i opisem umiejętności przydatnych w projekcie, w których kandydat ma doświadczenie
 • List motywacyjny
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich (do 30.07, jeżeli obrona nastąpiła w 2017 r.)
 • Dane kontaktowe osoby/-ób, które mogą wystawić referencje
 • Oświadczenie o zamiarze ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie LiSMIDoS (Life Sciences and Mathematics Interdisciplinary Doctoral Studies) rozpoczynające się od 1 października 2017 r (uwaga, obowiązuje osobny tryb rekrutacji oraz termin składania dokumentów do 30 sierpnia 2017).

 

Termin składania wniosków:

Informacje dodatkowe

Prosimy o dopisanie do zgłoszenia klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz.883.).

Wynagrodzenie w ramach stypendium doktoranckiego na studiach LiSMIDoS.

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się do 20.06.2017. W trakcie trwania postępowania konkursowego kandydaci będą poproszeni o przedstawienie w formie prezentacji wyników swych dotychczasowych prac naukowych.

W sprawie wszelkich dodatkowych informacji prosimy o kontakt aleksandra.markiewicz@biotech.ug.edu.pl

 

gum

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 26 kwietnia 2017 roku, 7:10