Nagroda Pracodawców Pomorza dla profesora Bogdana Baneckiego | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Nagroda Pracodawców Pomorza dla profesora Bogdana Baneckiego

dr hab. Bogdan Banecki, prof. UG został laureatem nagrody Primum Cooperatio - Nade wszystko współpraca - przyznanej przez Pracodawcy Pomorza, za promowanie współpracy środowiska naukowego i gospodarczego oraz za praktyczne wdrażanie dorobku naukowego w gospodarce. 

Nagroda „Primum Cooperatio” przyznawana jest naukowcowi, który swoim działaniem udowodnił, że możliwa jest efektywna współpraca obu środowisk przynosząca wymierne korzyści gospodarce i nauce. Nagroda wyróżnia osoby reprezentujące dowolne dziedziny nauki, za wybitne osiągnięcia naukowe połączone z udokumentowaną działalnością w zakresie wdrożeń swojego dorobku naukowego w gospodarce.

Nagroda

ZałącznikWielkość
PDF icon Nagroda 448.75 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 3 marca 2017 roku, 12:54