fbpx Specjalista ds. Wsparcia Administracyjnego Zakład Onkologii Translacyjnej | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Specjalista ds. Wsparcia Administracyjnego Zakład Onkologii Translacyjnej

Specjalista ds. Wsparcia Administracyjnego Zakład Onkologii Translacyjnej

Konkurs na
 
Specjalista ds. Wsparcia Administracyjnego

w Zakładzie Onkologii Translacyjnej 
na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • umawianie i prowadzenie kalendarza spotkań członków zespołu projektowego EIT-HEI innovAId,
 • przygotowywanie prezentacji, raportów oraz sprawozdań,
 • koordynacja i uczestnictwo w warsztatach projektowych,
 • prowadzenie rejestru uczestników spotkań realizowanych w ramach projektu,
 • zarządzanie korespondencją biurową,
 • obsługa programów i sprzętu biurowego,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego w ramach umowy o pracę.

 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • dyplomu studiów magisterskich, preferencyjnie o profilu biologicznym, biotechnologicznym, biomedycznym lub pokrewnym,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • doświadczenia w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • mile widziana znajomość specyfiki realizacji projektów w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa lub Horyzont 2020,
 • osoby ubiegające się o w/w stanowisko powinien cechować wysoki stopień motywacji, komunikatywność i kreatywność, umiejętność pracy zarówno samodzielnej, jak i zespołowej.

 

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • udział w warsztatach projektowych,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

 

ZASADY APLIKOWANIA:

 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) za pomocą przycisku APLIKUJ.
 • Termin nadsyłania aplikacji to 25.08.2022r.
 • Aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji.
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Aplikuj
 

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.


Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w (80-210) Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 349 10 27 lub adresem e-mail: iod@gumed.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks Pracy, art. 221 § 1.
5. Podanie przez Panią/ Pana ww. danych osobowych jest konieczne i jest wymogiem ustawowym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 lipca 2022 roku, 10:39