fbpx Poszukiwany stypendysta w Zakładzie Enzymologii i Onkologii Molekularnej | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Poszukiwany stypendysta w Zakładzie Enzymologii i Onkologii Molekularnej

Poszukiwany stypendysta w Zakładzie Enzymologii i Onkologii Molekularnej

 
Stypendysta w Zakładzie Enzymologii i Onkologii Molekularnej
w ramach realizowanego projektu
pt.” Rola sygnalizacji szlaku FGF/FGFR w oporności na terapię w potrójnie-dodatnim raku piersi: implikacje kliniczne klasyfikacji molekularnej PAM50” finansowanego przez NCN

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

  • Prowadzenie doświadczeń obejmujących analizy sygnalizacji komórkowej, wzrostu komórek i ich odpowiedzi na leki
  • Analizowanie uzyskanych wyników, przygotowywanie raportów z badań

 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

  • tytułu magistra, ukończone studia – biotechnologia, biologia lub inne kierunki biomedyczne
  • zainteresowania pracą naukową w obszarze biologii nowotworów
  • doświadczenie w pracy laboratoryjnej - preferowane w zakresie biologii komórki, biologii komórki nowotworowej, analiz klinicznych, sygnalizacji komórkowej
  • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
  • umiejętności obsługi pakietu MS Office
  • dużej motywacji do pracy i chęci rozwoju naukowego
  • odpowiedzialności, systematyczności, komunikatywności, kreatywności, umiejętności pracy samodzielnej i zespołowej, zdolności do krytycznej oceny otrzymanych wyników

 

OFERUJEMY:

  • Doktorant/ka otrzyma stypendium szkoły doktorskiej (48 miesięcy) oraz stypendium z projektu w wysokości 2250 zł (na okres 24 miesięcy z możliwością przedłużenia)
  • Możliwość rozwoju naukowego
  • Pracę w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole
  • Udział w międzynarodowych konferencjach/sympozjach

 

ZASADY APLIKOWANIA:

Wymagane dokumenty:

  • Życiorys z listą osiągnięć i opisem umiejętności przydatnych w projekcie, w których kandydat ma doświadczenie;
  • List motywacyjny;
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
  • Referencje, rekomendacje poprzednich pracodawców;
  • Dodatkowa dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje i osiągnięcia (publikacje, certyfikaty, dyplomy, nagrody, staże i kursy, itp);

 

  • Termin nadsyłania aplikacji: do 09.08.2022 do godz. 23:59; rozpoczęcie pracy 01.10.2022
  • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami do 13.08.2022r.
  • Stypendium zostanie przyznane i realizowane w oparciu o regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach NCN - Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.
 
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 30 czerwca 2022 roku, 8:09