prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk otrzymała medal uznania Rady Miasta Gdańska

 

W 2022 roku dziewięcioosobowa Kapituła „Medalu Św. Wojciecha (S. Adalbertusa)” i „Medalu Księcia Mściwoja II (Mestwina II)”  zdecydowała o przyznaniu trzech Medali św. Wojciecha w tym jednego dla naszej Pani prof. dr hab. Krystyny Bieńkowskiej-Szewczyk. Jest to najwyższe odznaczenie od Miasta, stanowi wyraz najwyższego uznania Rady Miasta Gdańska dla osiągnięć mieszkańców. 

Medale św. Wojciecha (S. Adalbertusa) i Księcia Mściwoja II (Mestwina II) Rada Miasta Gdańska ustanowiła w 1996 roku. Oba medale są honorowymi odznaczeniami przyznawanymi polskim i zagranicznym obywatelom, instytucjom i organizacjom za wybitne zasługi na rzecz miasta. Wykonane ze szczerego srebra medale otrzymują ci, których działania przyczyniły się do rozsławienia imienia Gdańska zarówno w regionie, kraju, jak i na świecie. Kapituła nagradza osoby, które podejmują publicznie pożyteczne inicjatywy. Medale przyznawane są za wyróżniającą się pracę bądź zainteresowania, wyrastające ponad przeciętność. Działania dostrzegane i nagradzane przez Kapitułę dotyczą wszystkich dziedzin życia: kultury, nauki, służby zdrowia, gospodarki. Dodatkowo Medal św. Wojciecha jest wyróżnieniem za pracę na rzecz współpracy i pojednania między narodami oraz wyjątkowe przedsięwzięcia na rzecz tolerancji i dialogu między przedstawicielami różnych wyznań i religii. 

W czwartek wieczorem, 2 czerwca, odbyła się specjalna, uroczysta sesja Rady Miasta Gdańska w Dworze Artusa. Relacja z wydarzenia

medale - Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


 

Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

Medal św. Wojciecha przyznano za wpływ na rozwój nauki w wymiarze krajowym i międzynarodowym, a także rozwój służby zdrowia, szkolnictwa wyższego i gospodarki, za wpływ na współpracę i integrację środowiska akademickiego oraz zaangażowanie w walkę z pandemią COVID-19.

Prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk kieruje Zakładem Biologii Molekularnej Wirusów na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed. Pracę magisterską zrealizowała w zakresie biochemii (1976) na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UG. Zajmowała się biologią molekularną bakteriofagów i tej tematyki dotyczył jej doktorat na Wydziale Biologii UG (1982). Stopień dr. hab. uzyskała w 2002 r., a tytuł prof. w 2009.

Wraz z mężem stworzyła nowoczesne laboratorium wirusologii molekularnej na UG, w którym badane są liczne wirusy (alfa-herpeswirusy, zapalenia wątroby typu C, grypy, patogeny zwierzęce, bakulowirus owadzi), retrowirusy i adenowirusy do ekspresji obcych genów i konstrukcji wektorów wirusowych. Współpracuje z ośrodkami w Holandii, Niemczech i Szkocji.

Uzyskała pierwszy grant na UG finansowany przez KE (1998), a w latach 2001-2013 kierowała grupą partnerską w czterech międzynarodowych projektach finansowanych z prestiżowych PR UE, m.in. w konsorcjum HEPACIVAC pracującym nad szczepionką przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C. Kierowała wieloma projektami krajowymi finansowanymi przez KBN oraz NCN.

Była gospodarzem światowego zjazdu wirusologicznego w Polsce w 2011 r. 36th International Herpesvirus Workshop, została wybrana na gospodarza największego zjazdu wirusologicznego w Europie European Congress of Virology (Gdańsk, 2023). Z jej inicjatywy powstało w Gdańsku Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi w oparciu o program FNP Międzynarodowe Agendy Badawcze. Jest współzałożycielką European Virus Bioinformatics Center. Jest autorką lub współautorką 55 publikacji. Pełniła funkcje eksperta dla NCN oraz dla KE w konkursach dotyczących wirusologii i szczepionek (Covid-19, 2020 i 2021). Prowadzi wykłady i seminaria z wirusologii molekularnej dla studentów UG. Jest promotorką 12 doktoratów i członkinią Komitetu Biotechnologii PAN.

prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk - www.gdansk.pl

Więcej infromacji na stronie Miasta Gdańsk

News na stronie Uniwersytetu Gdańskiego

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 3. Czerwiec 2022 - 07:50; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: piątek, 3. Czerwiec 2022 - 12:03; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega