fbpx Stypendium doktoranckie w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Stypendium doktoranckie w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów

Stypendium doktoranckie w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów

 

 

Konkurs o STYPENDIUM DOKTORANCKIE

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS 21, UMO-2021/41/B/NZ6/02888

Uniwersalna szczepionka przeciwko wariantom wirusa SARS-CoV-2 oparta na konserwowanych epitopach białka kolca - badanie skuteczności działania szczepionki in vitro oraz in vivo”

Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów
na
Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoOczekiwania wobec Kandydatów:

  1. Tytuł magistra biologii, biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej lub z dziedziny pokrewnej.
  2. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie Kandydat będzie doktorantem Szkoły Doktorskiej.
  3. Doświadczenie w zakresie technik stosowanych w biologii molekularnej, biochemii i immunologii.
  4. Dodatkowymi atutami będzie doświadczenie w produkcji rekombinowanych białek oraz pracy z ludzkimi liniami komórkowymi oraz wirusami.
  5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
  6. Umiejętność publicznej prezentacji swoich osiągnięć.
  7. Zdolność do samodzielnego planowania i wykonywania doświadczeń.
  8. Pracowitość i determinacja w prowadzeniu doświadczeń.

 

Opis zadań:

Tematyka pracy obejmować będzie badania nad uniwersalną szczepionką przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 opartą na chimerycznych cząstkach wiruso-podobnych (VLPs). Badania prowadzone będą w ramach projektu NCN - ”Uniwersalna szczepionka przeciwko wariantom wirusa SARS-CoV-2 oparta na konserwowanych epitopach białka kolca - badanie skuteczności działania szczepionki in vitro oraz in vivo”. Głównym zadaniem Doktoranta będzie zaprojektowanie i przygotowanie antygenów do szczepień myszy, analiza odpowiedzi immunologicznej oraz ocena właściwości neutralizujących wzbudzonych przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

 

Termin składania ofert: 14.07.2022
Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.grzyb@ug.edu.pl z tematem wiadomości – DOKTORANT-NCN

Warunki zatrudnienia:
Kwota stypendium to 5000 PLN/miesiąc (brutto)
Data rozpoczęcia pracy: jak najszybciej po dokonaniu formalności

 

Aplikacja powinna zawierać (format PDF):

- List motywacyjny opisujący zainteresowania naukowe i zawodowe
Curriculum Vitae (CV) zawierające opis doświadczenia naukowego
- List rekomendacyjny od bezpośredniego opiekuna naukowego
- Poświadczoną przez Dziekanat Wydziału średnią ocen ze studiów
- Podpisane przez Kandydata oświadczenie: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”.

 

Dodatkowe informacje:
Stypendystę wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

W trakcie postępowania konkursowego wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do możliwości nie rozstrzygnięcia konkursu.

 

W razie pytań prosimy o kontakt e-mail z dr Katarzyną Grzyb

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 2 czerwca 2022 roku, 6:42