fbpx Stypendia Ministerstwa Edukacji i Nauki | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Stypendia Ministerstwa Edukacji i Nauki

Stypendia Ministerstwa Edukacji i Nauki


Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki ukazała się informacja na temat składania wniosków o stypendia Ministra właściwego do spraw Szkolnictwa Wyższego i Nauki dla wybitnych młodych naukowców:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r

Złożenie wniosku wymaga akceptacji władz Wydziału. Prosimy o przesłanie wypełnionych wniosków na adres biuro.dziekana@biotech.ug.edu.pl do dnia 20 grudnia 2021.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 22 listopada 2021 roku, 8:23