fbpx Zespół z Zakładu Biologii Komórki i Immunologii z nagrodą Ministra Zdrowia | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Zespół z Zakładu Biologii Komórki i Immunologii z nagrodą Ministra Zdrowia

Zespół z Zakładu Biologii Komórki i Immunologii z nagrodą Ministra Zdrowia

 

Minister Zdrowia w dniu 2 listopada br. przyznał nagrody za działalność naukową w roku 2020. W gronie laureatów znalazł się zespół z Instytutu Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej GUMed z Zakładu Biologii Komórki i Immunologii w składzie: Mgr Anna Felberg-Miętka, Dr Aleksandra Urban, Dr Grzegorz Stasiłojć oraz dr hab. Marcin Okrój, prof. GUMed. Na wyróżnione przez ministra osiągnięcie składał się cykl czterech publikacji:
 

 

Pierwsza z opisanych publikacji przedstawia nową strategię wzmacniania aktywności przeciwciał terapeutycznych stosowanych do walki z chłoniakami i białaczkami, poprzez suplementację surowicy hiperaktywnymi mutantami białek dopełniacza. Praca stała się podstawą patentu udzielonego przez Urząd Patentowy RP oraz aktualnie rozpatrywanych wniosków o ochronę patentową złożonych do Europejskiego Biura Patentowego i Amerykańskiego Urzędu Patentowego.

Druga praca opisuje pierwszy na świecie przypadek pacjenta cierpiącego na rzadką chorobę nerek – nietypowy zespół hemolityczno-mocznicowy (aHUS), u którego zidentyfikowano mutację typu gain-of-function w białku budującym konwertazę ścieżki klasycznej dopełniacza. Odkrycie to uzasadnia podjęcie podobnych badań w znacznie częstszych chorobach autoimmunologicznych o niezgłębionej etiologii oraz daje perspektywę opracowania nowej terapii celowanej.

Kolejny artykuł przedstawia nową metodę oznaczania funkcjonalności dopełniacza w surowicy pacjentów hematologicznych wraz z jej walidacją przeprowadzoną na próbkach pochodzących z badania klinicznego. Metodę tę wykorzystano w badaniach, na których podstawie stworzono czwartą z podanych publikacji. Opisuje ona procedury doświadczalne służące identyfikacji pacjentów z chłoniakami i białaczkami B-limfocytarnymi, wstępnie zakwalifikowanych do standardowego leczenia rytuksymabem, co do których istnieją przesłanki do zmiany leczenia w obliczu braku aktywacji lub braku funkcji układu dopełniacza wykorzystywanego jako mechanizm efektorowy leku.

od lewej: mgr Anna Felberg-Miętka, dr Grzegorz Stasiłojć, mgr Aleksandra Urban, dr hab. Marcin Sebastian Okrój, prof. uczelni

mgr Anna Felberg-Miętka, dr Grzegorz Stasiłojć, mgr Aleksandra Urban, dr hab. Marcin Sebastian Okrój, prof. uczelni

Serdecznie gratulujemy! 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 10 listopada 2021 roku, 13:21