fbpx Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Aleksandry Urban | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Aleksandry Urban

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Aleksandry Urban

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki Biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 15 października 2021 roku (piątek), o godz. 12.00 w Gdańsku przy Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Aleksandry Urban

 

na temat:

„Mutacje wczesnych białek kaskady dopełniacza – charakterystyka funkcjonalna, potencjał aplikacyjny”,
(„Mutations of early proteins of the complement cascade – functional characteristics, potential applications.”)

 

 

Promotor:    

Pan dr hab. Marcin Okrój, prof. GUMed, Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej GUMed, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Recenzenci:

Pani prof. dr hab. n. med. Anna Świerzko, Instytutu Biologii Medycznej PAN

Pani dr hab. Magdalena Winiarska, Zakład Immunologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Rozprawę, streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biotech.ug.edu.pl/rada_dyscypliny_nauki_biologiczne/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, w Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG, natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

 

Transmisja online części jawnej obrony
mgr Aleksandry Urban

 

  Przewodniczący

Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 14 października 2021 roku, 6:47