fbpx Oferta pracy: Adiunkt w Zakładzie Onkologii Translacyjnej | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Oferta pracy: Adiunkt w Zakładzie Onkologii Translacyjnej

Oferta pracy: Adiunkt w Zakładzie Onkologii Translacyjnej

 

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

ADIUNKT W ZAKŁADZIE ONKOLOGII TRANSLACYJNEJ 

grupa pracowników badawczo-dydaktycznych
pełny wymiaru czasu pracy
zatrudnienie na czas określony/zastępstwo


Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

  • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
  • podejmowanie działań mających na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego na działalność badawczą,
  • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności wykładów oraz zajęć o charakterze seminaryjnym lub praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne), a także udział w opiece nad dyplomantami i doktorantami,
  • znaczący udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
  • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się jęz. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach oraz kursach lub stażach zagranicznych trwających łącznie min. 2 tygodnie,
  • znacząca aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym, dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne),
  • znaczący udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki, w tym działania na rzecz rozwoju Zakładu Onkologii Translacyjnej.

 

Termin nadsyłania aplikacji to 17.10.2021 r. godz. 23.59 - decyduje data wpływu dokumentów odnotowana przez system rekrutacyjny.

 

Więcej na stronie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 24 września 2021 roku, 9:46