fbpx Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

 

 

Dziekan i Rada
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii
Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

mają zaszczyt poinformować,

iż dnia 7 października 2021 roku o godz. 1300
w Auli 042 w Gdańsku-Oliwie przy ul. Antoniego Abrahama 58

odbędzie się

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

 


 

Niestety ze względu na obostrzenia związane z pandemią w uroczystości mogą wziąć udział wyłącznie goście, którzy otrzymali zaproszenia. 

Zachęcamy za to całą społeczność akademicką do symbolicznego udziału w otwarciu nowego roku akademickiego poprzez relację na żywo, która będzie dostępna na kanale YouTube.

PROGRAM INAUGURACJI

 • Hymn Państwowy – Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego
 • Otwarcie uroczystości
 • Wystąpienia JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz JM Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Wystąpienie inauguracyjne Dziekan dr hab. Eweliny Król, prof. UG
 • Immatrykulacja studentów
 • Promocja doktorska
 • Gaude Mater Polonia – Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego
 • Wręczenie Nagród J.M. Rektora Uniwersytetu Gdańskiego pracownikom Wydziału
 • Wręczenie Listów gratulacyjnych wyróżniającym się studentom
 • Wykład inauguracyjny im. Prof. Karola Taylora Prof. dr hab. Józef Dulak, Zakład Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:  „Perspektywy biotechnologii medycznej: terapie genetyczne i komórki macierzyste”
 • Gaudeamus igitur – Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 października 2021 roku, 8:55