fbpx Publikacja w czasopiśmie Nucleic Acids Research | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Publikacja w czasopiśmie Nucleic Acids Research

Publikacja w czasopiśmie Nucleic Acids Research

   Zespól profesora dr hab. Igora Koniecznego

z Zakładu Biologii Molekularnej MWB UG i GUMed

.

 opublikował pracę pt.:

"Defining a novel domain that provides an essential contribution to site-specific interaction of Rep protein with DNA"

w prestiżowym czasopiśmie Nucleic Acids Research.

 

Pierwszym autorem pracy jest dr Katarzyna Węgrzyn z Zakładu Biologii Molekularnej.

.

Publikacja dotyczy identyfikacji nowej domeny plazmidowego inicjatora replikacji, białka TrfA, oddziałującej z DNA.

W pracy wykazano, że obecność wszystkich domen białka oddziałujących z DNA

(nowo zidentyfikowanej domeny DBD oraz dwóch domen typu WH)

jest niezbędna do rozpoznawania specyficznej sekwencji w origin replikacji plazmidu. 

 

Czasopismo Nucleic Acids Research w najnowszym zestawieniu Journal Citation Reports otrzymało IF=16.971 co plasuje je na 9 miejscu wśród 313 czasopism o tematyce Biochemistry & Molecular Biology.

 

Autorom serdecznie gratulujemy !!!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 lipca 2021 roku, 8:14