fbpx Szkolenie online dla doktorantów organizowane w ramach projektu SEA-EU-DOC. | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Szkolenie online dla doktorantów organizowane w ramach projektu SEA-EU-DOC.

Szkolenie online dla doktorantów organizowane w ramach projektu SEA-EU-DOC.

Szanowni Państwo Doktoranci,

Zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym w ramach projektu SEA-EU-DOC. Propozycja adresowana jest do wszystkich doktorantów studiów doktoranckich oraz szkół doktorskich prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim, zwłaszcza podejmujących badania związane z szeroko rozumianą problematyką morską, w tym Blue Economy. Szkolenie ma charakter międzynarodowy – obok wybranych uczestników z UG udział wezmą także doktoranci z uczelni partnerskich w ramach konsorcjum SEA-EU. Pierwotnie miało odbyć się we Francji, ale w obecnych warunkach zostanie przeprowadzone online.

Celem szkolenia jest lepsze przygotowanie uczestników do funkcjonowania na rynku pracy poza środowiskiem akademickim. Szczegółowy program znajdziecie Państwo w załączniku. Warunkiem udziału w szkoleniu jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Szkolenie odbędzie się w dniach 17-21 maja 2021 r. Chętnych zapraszam do wypełnienia formularza (link do formularza poniżej) i przesłania go w terminie do 21 marca 2021 r.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7FC5suMenU2sXk3Z214LcxqlN-R7hplNj9OYXnx-q4ZUNkxKR0cxMTFDMU44TU1TOTNNQ0cwU1E0RS4u

Kryteria naboru są następujące:

  • zróżnicowanie obszarów i tematyki badawczej (nauki humanistyczne, medyczne, przyrodnicze, społeczne, ścisłe)
  • stopień zaawansowania doktoratu/termin rozpoczęcia doktoratu
  • motywacja do udziału w szkoleniu
  • projekt zawodowy po doktoracie

Informacje zawarte w formularzu rekrutacyjnym posłużą jako podstawa oceny Państwa zgłoszeń, toteż przygotowując odpowiedzi proszę mieć te kryteria na uwadze. Informuję zarazem, iż jednym z obligatoryjnych kryteriów rekrutacji jest przestrzeganie zasady równości płci.

Do aplikacji należy załączyć pozytywną opinię promotora i dyrektora szkoły doktorskiej lub kierownika studiów doktoranckich. Opinia ta – zarówno w przypadku promotora, jak i dyrektora szkoły doktorskiej lub kierownika studiów doktoranckich – może być przesłana drogą mailową z adresu służbowego promotora, dyrektora szkoły doktorskiej lub kierownika studiów doktoranckich na adres Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG (szkola.doktorska.hs@ug.edu.pl) lub bezpośrednio do mnie (barbara.klassa@ug.edu.pl). Możliwe jest również dostarczenie wersji papierowej do Biura Szkół Doktorskich UG (budynek Wydziału Chemii UG, pokój F 220), ale wersja papierowa nie jest wymagana. Opinie muszą wpłynąć najpóźniej do 21 marca 2021 r.

Spośród zgłoszeń zostanie wybranych dziesięć najlepiej spełniających kryteria programu oraz dziesięć kolejnych jako lista rezerwowa. Te osoby zostaną poproszone o wypełnienie następnego formularza (w języku angielskim) i przesłanie go w terminie do 31 marca b.r. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Z poważaniem,

Dr hab. Barbara Klassa, prof. UG

Zastępca dyrektora
Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG

ZałącznikWielkość
PDF icon Program80.77 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 maja 2021 roku, 12:27