fbpx Laureaci konkursu GUMed: Młody Twórca Nauki | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Laureaci konkursu GUMed: Młody Twórca Nauki

Laureaci konkursu GUMed: Młody Twórca Nauki

Laureaci pierwszej edycji konkursu grantowego

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

Młody Twórca Nauki


 

Konkurs został ogłoszony w listopadzie ubiegłego roku w ramach realizacji Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Celem inicjatywy jest inicjowanie i rozwój badań naukowych w zakresie Priorytetowych Obszarów Badawczych:

  1. Onkologii,
  2. Kardiologii i medycyny sercowo-naczyniowej,
  3. Biochemii, genetyki i biologii molekularnej.

Laureaci otrzymali ponad 2 mln zł na realizację 49 projektów badawczych.  

Wśród nich są osoby pracujące w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed:

,

1. mgr Justyna Topa

na projekt pt.: Wpływ honokiolu na fenotyp epitelialno-mezenchymalny komórek raka piersi i ich ucieczkę spod kontroli układu odpornościowego.

2. mgr Marta Popęda

na projekt pt.: Profil i dynamika zmian poziomu cytokin w krwi obwodowej biorcy po zabiegu transplantacji serca – badanie pilotażowe.

3. mgr Dominika Piasecka

na prokekt pt.FGF/FGFR4-zależna regulacja interakcji ER/HER2 w Trójdodatnim (ER+/PR+/HER2+) Raku Piersi – implikacje terapeutyczne.

.

4. lek. Alan Majeranowski

na projekt pt: Modulacja działania terapeutycznego przeciwciała anty-CD20, obinutuzumabu poprzez suplementację surowicy mutantem gain-of-function białka C2 dopełniacza.

 

GRATULUJEMY SERDECZNIE!

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 12 marca 2021 roku, 18:48