fbpx Zaproszenie dla nauczycieli akademickich do udziału w projekcie pt.: „Professional UNcertainty Competence” (PUNC) | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Zaproszenie dla nauczycieli akademickich do udziału w projekcie pt.: „Professional UNcertainty Competence” (PUNC)

Zaproszenie dla nauczycieli akademickich do udziału w projekcie pt.: „Professional UNcertainty Competence” (PUNC)

Szanowni Państwo, 

zapraszamy nauczycieli akademickich do udziału w projekt pt.: „Professional UNcertainty Competence” (PUNC), realizowanym przez UG jako lidera projektu w ramach programu Erasmus+ Partnerstwo strategiczne.  

Projekt trwa 36 miesięcy i kończy się 31.08.2023 r. 

Projekt ma na celu wsparcie i podniesienie wiedzy, kompetencji i umiejętności nauczycieli akademickich w szkoleniu studentów w odnalezieniu siebie w niepewnym środowisku i wciąż zmieniającej rzeczywistości zawodowej

Głównym celem projektu „Professional UNcertainty Competence” (PUNC) jest wypełnienie luki kompetencyjnej w radzeniu sobie z niepewnością i umożliwienie nauczycielom akademickim wyszkolenia odpornych profesjonalistów, którzy będą w stanie zaangażować swoją niepewność zawodową w pozytywny i produktywny sposób. Projekt PUNC, w pierwszym etapie ma wspierać nauczycieli w kształceniu pokolenia profesjonalistów, którzy nie boją się zmieniającej rzeczywistości zawodowej i chętnie sięgają po nowe możliwości. W stworzonym strategicznym partnerstwie z 5 różnych uczelni w Europie, 200 nauczycieli akademickich, szkoleniowców i naukowców, jak również zajmujących się tematem innowacyjnych kompetencji, rozwoju umiejętności dostosowywania się do zmieniających wymogów rynku, będzie w ramach wymiany międzynarodowej pogłębiać swoją wiedzę, dzielić się swoimi doświadczeniami i współtworzyć podręcznik dobrych praktyk.   

W kolejnym etapie projektu, 240 studentów z uczelni partnerskich w ramach prowadzonych dla nich zajęć zdobędzie wiedzę, umiejętności i innowacyjne materiały edukacyjne, dzięki którym będą mogli rozwijać swoje kompetencje uczenia się przez całe życie. Uniwersytet Gdański przeszkoli 40 nauczycieli akademickich i 40 studentów z wydziałów, które będą zainteresowane uczestnictwem w projekcie i podniesieniem kompetencji zarówno nauczycieli, jak i studentów.  

Kierownikiem projektu jest dr Renata Orłowska z Wydziału Ekonomicznego. Poza Uniwersytetem Gdańskim, liderem projektu, w skład konsorcjum wchodzą także: Stichting Hogeschool Utrecht (Niderlandy), Turun Ammattikorkeakoulu oy  (TUAS – Finlandia), INNOCAMP PL Sp. z o.o., Erhvervsakademi Aarhus (BAAA – Dania), Universita Politecnica de Valencia (UPV – Hiszpania).  

W ramach Uniwersytetu Gdańskiego zaangażować chcielibyśmy łącznie grupę 40 nauczycieli akademickich reprezentujących wszystkie nasze wydziały, którzy są zainteresowani podniesieniem swoich kompetencji.  Program nie przewiduje bezpośrednich szkoleń, a jest nastwiony na samokształcenie poprzez udział w poszczególnych etapach projektu, wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami i szkoleniowcami z ośrodków partnerskich oraz wspólne publikacje.    

Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować na adres: renata.orlowska@ug.edu.pl do dnia 23.02 2021.  

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 22 lutego 2021 roku, 9:57