fbpx Dofinansowania prac przedwdrożeniowych Inkubator Innowacyjności 4.0 dla trzech zespołów MWB! | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Dofinansowania prac przedwdrożeniowych Inkubator Innowacyjności 4.0 dla trzech zespołów MWB!

Dofinansowania prac przedwdrożeniowych Inkubator Innowacyjności 4.0 dla trzech zespołów MWB!

 

Dumnie informujemy, że w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (POIR 2014-2020) z inicjatywy Konsorcjum w składzie: Gdański Uniwersytet Medyczny (Lider), Uniwersytet Gdański (partner) oraz Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. w dn. 21 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Inwestycyjnego, którego zadaniem jest zatwierdzanie decyzji dotyczących dofinansowania prac przedwdrożeniowych. Podczas posiedzenia, poddano ocenie wnioski o  dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, złożone w ogłoszonym przez CTT UG naborze.

Komitet zatwierdził decyzje, dotyczące zgłoszonych wniosków, w rezultacie czego przyznano dofinansowanie dla 5 zespołów prowadzących badania przedwdrożeniowe na Uniwersytecie Gdańskim w tym aż 3 są realizowane na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii! 

 

1. Immunogenna szczepionka przeciwko wirusowi HCV i/lub HBV – ocena skuteczności działania szczepionki in vivo metodą pasywnej immunizacji chimerycznych myszy.

Kierownik Projektu: dr Katarzyna Grzyb

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

Skład zespołu: 
mgr Anna Czarnota

 

2. Optymalizacja składu oraz badanie aktywności w warunkach in vivo formulacji do leczenia bakteryjnych infekcji ran opartej na synergistycznym połączeniu srebra i naftochinonów.

Kierownik Projektu: dr Marta Krychowiak-Maśnicka

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

Skład zespołu: 
dr hab. Aleksandra Królicka, prof. UG
dr Anna Kawiak
mgr Weronika Wojciechowska
mgr Agata Woźniak

 

3. Wykrywanie bakterii pektynolitycznych z gatunku Pectobacterium carotovorum subsp.carotovorum, Pectobacterium atrosepticum oraz z rodzaju Dickeya spp. w materiale roślinnym metodą Mulitipleks PCR – integracja z systemem ISO 14001:2015.

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

 

Ogromnie gratulujemy!

 

Informacja na stronie CTT UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 stycznia 2021 roku, 10:43