fbpx dr Aleksandra Markiewicz laureatką Nagrody Komitetu Biotechnologii im. Profesora Wacława Szybalskiego | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

dr Aleksandra Markiewicz laureatką Nagrody Komitetu Biotechnologii im. Profesora Wacława Szybalskiego

dr Aleksandra Markiewicz laureatką Nagrody Komitetu Biotechnologii im. Profesora Wacława Szybalskiego

 
dr Aleksandra Markiewicz z zespołu dr hab. Anny Żaczek prof. GUMed z Zakładu Onkologii Translacyjnej MWB UG i GUMed otrzymała nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. Prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę naukową, opublikowaną w roku 2019!
 
Wyróżniona publikacja to "Spectrum of Epithelial-Mesenchymal Transition Phenotypes in Circulating Tumour Cells from Early Breast Cancer Patients” Cancers 2019, 11(1): 59 doi: 10.3390/cancers11010059 której autorami są: Markiewicz Aleksandra, Topa Justyna, Nagel Anna, Skokowski Jarosław, Seroczynska Barbara, Stokowy Tomasz, Welnicka-Jaskiewicz Marzena, Żaczek Anna J..
 
Nagrody Komitetu Biotechnologii PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego za najlepszą publikację opublikowaną przez młodego polskiego badacza, odbyły się już po raz osmy. Celem Nagrody jest promocja młodych uczonych, publikujących wyniki swoich prac naukowych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. W edycji 2020, tak jak co roku premiowane były publikacje ogłoszone w najznakomitszych czasopismach naukowych, które mają nie tylko wartość poznawczą ale także aplikacyjną. Kandydatami do Nagrody KB PAN im. Profesora Wacława Szybalskiego mogą być badacze ze stopniem doktora.
Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepszą pracę eksperymentalną z dziedziny biotechnologii, wykonaną w polskim laboratorium i opublikowaną w roku poprzedzającym edycję konkursu w indeksowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Praca musi mieć afiliację polskiej instytucji naukowej, a pierwszym lub korespondencyjnym autorem musi być naukowiec polski w wieku do 35 lat. 
 
Pani dr Aleksandrze Markiewicz serdecznie gratulujemy! I życzymy kolejnych sukcesów!
 
F szybalskiKBPAN
 
 
 
 
 
 
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 14 grudnia 2020 roku, 12:33