fbpx Historia Wydziału | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Historia Wydziału

Ważne daty w historii Wydziału

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 2 lipca 2021 roku, 8:43
2020 Wybór nowych Władz MWB
2020
Certyfikat Akredytacji przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji dla Laboratorium Badawczo-Rozwojowego MWB
2020 4 miliony dotacji na utworzenie laboratorium w systemie BSL-3+ na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii
2020 MWB uzyskał Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii "Doskonały kierunek– doskonałość w kształceniu"
2019 Konferencja Współpraca Międzynarodowa w Biologii Molekularnej organizowana we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego EMBO
2019 GUMed uzyskał status uczelni badawczej
2019 MWB z tytułem "Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2019"
2018 Zjazd absolwentów MWB
2018 Po raz kolejny MWB zostało drugim, najlepszym wydziałem Biotechnologicznym w Polsce
2018 Na MWB odbyła się Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich, 07-08.06.2018
2018 Podczas uroczystości 25lecia prof. Wiesław Makarewicz, były rektor GUMed, pierwszy dziekan Międzyuczelnianego Wydział Biotechnologii UG i GUMed otrzymał tytuł pierwszego w historii uczelni GUMed tytuł Aesculapis Gedanensis czyli Honorowego Profesora GUMed. Profesor otrzymał także Złoty Medal Uniwersytetu Gdańskiego oraz medal od Prezydenta Miasta Gdańska.
2018 06 czerwca MWB obchodziło uroczyty jubileusz 25lecia Wydziału
2018   Laboratorium Badawczo - Wdrożeniowe Katedry Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed jako pierwsze na Uniwersytecie Gdańskiem uzyskało w dniu 1 marca 2018 roku certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO
2017 Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych. MWB otrzymał najwyższą możliwą ocenę A+, co oznacza, że jest jednostką wyróżniającą się jakością prowadzonych badań lub prac rozwojowych.
2017 W dniach 04 - 08 lipca Adler Medical SPA Kaszuby - Ośrodek Wypoczynkowy kaszuby odbyła się XXIII Letnia Szkoła Biotechnologii
2016 05 pażdziernika odbyła się pierwsza inaguracja roku akademickiego w nowym budynku Biotechnologii
2016 W dniach 05 - 09 lipca w Centrum Pałacowo-Konferencyjne "Osada Danków" w Wielimowo, niedaleko miejscowości Miłomłyn odbyła się XXII Letnia Szkoła Biotechnologii
2016 Projekt STARBIOS 2 (Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences) realizowany z programu Horizon 2020 wystartował w maju 2016.
2016 14 kwietnia oficjalna uroczystość otwarcia jednego z najnowocześniejszych budynków naukowo-dydaktycznych w Polsce – Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego.
2015 Końcówka roku spędzona na przeprowadzce do nowego budynku na Abrahama 58
2015 9 października odbywa się ostatnia inaguracja roku akademickiego w starym budynku MWB na ul. Kładki 24
2014 W dniach 2-7 września odbyła się XX edycja Letniej Szkoły Biotechnologii pod hasłem ORGANIZMY MODELOWE.
2014 25 kwietnia miała miejsce wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy budynek Instytutu Biotechnologii, powstający na terenie uniwersyteckiego Kampusu w Gdańsku Oliwie.
2013 12 grudnia podpisano umowę z wykonawcą robót na budowę nowego budynku Instytutu Biotechnologii na terenie Kampusu Uniwersyteckiego w Gdańsku-Oliwie. Całkowity koszt inwestycji to około 60ml zł.
2013 W czerwcu rozpoczęto realizację projektu MOBI4Health (CENTRE OF MOLECULAR BIOTECHNOLOGY FOR HEALTHY LIFE - Biotech solutions bringing health to living organisms and environment supported by mass spec-focused research platform) finansowanego przez Komisję Europejską z 7. Programu Ramowego UE w ramach konkursu REGPOT. Budżet koordynowanego przez Uniwersytet Gdański projektu wynosi ponad 5,2 mln euro, z czego 4,6 mln euro stanowi dofinansowanie z Komisji Europejskiej.
2012 Wydział znalazł się w gronie 62 kierunków studiów, które zostały wybrane do dofinansowania za najlepsze programy studiów oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy. Dofinansowanie w wysokości 1.000.000 zł przeznaczono na wdrażanie programu studiów i doskonalenie oferty dydaktycznej.
2012 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed po raz kolejny otrzymał dofinansowanie na realizację kształcenia na tzw. KIERUNKACH ZAMAWIANYCH – projekt "Zwiększenie aktywności studentów MWB UG i GUMed w działaniach poprawiających atrakcyjność absolwentów na rynku pracy", przyznane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2012 11 maja w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) w Warszawie podpisano umowę konsorcjum pomiędzy MIBMiK i MWB UG i GUMed. Głównym celem zawartego porozumienia jest rozwój współpracy naukowej, prowadzenie wspólnych studiów doktoranckich i projektów badawczych oraz zwiększenie prestiżu obu instytucji w skali krajowej i międzynarodowej.
2012 Kierunek Biotechnologia prowadzony przez Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersystetu Medycznego otrzymał tytuł Najlepszego Kierunku Studiów przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2011 24 listopada Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny jakości kształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia przyznało ocenę wyróżniającą.
2010 25 stycznia Centralna Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego przyznała Wydziałowi uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia
2009 27 października na budynku Instytutu Biotechnologii UG zostaje odsłonięta tablica poświęcona prof. Annie J. Podhajskiej, prof. Wacławowi Szybalskiemu oraz prof. Karolowi Taylorowi
2008 powołanie w Gdańsku Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Molekularnej – „BioBaltica”, której prezesem został prof. UG, dr hab. Krzysztof Bielawski
2007 uzyskanie po raz kolejny przez Wydział akredytacji Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
2007 rozpoczęcie remontu dodatkowych pomieszczeń przy ul. Kładki 24 przekazanych Wydziałowi w 2006 przez UG oraz istniejących laboratoriów przeznaczonych na Pracownię Biochemii Roślin, laboratorium diagnostyki molekularnej oraz laboratorium biotechnologii cyanobakterii
2005 przeniesienie się zespołów Wydziału należących do AMG do nowej siedziby - budynku Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej
2004 uzyskanie przez Wydział akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej do prowadzenia studiów zawodowych i magisterskich
2003 uzyskanie finansowania Centrum Doskonałości BioMoBiL, zainicjowanego i koordynowanego przez nasz Wydział, finansowanego ze środków 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej
2002 uzyskanie przez Wydział akredytacji Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
2001 powołanie wyodrębnionych jednostek Wydziału w obrębie Akademii Medycznej w Gdańsku
2000 rozpoczęcie prac budowlanych nowego budynku Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej Akademii Medycznej w Gdańsku, przyszłej siedziby jednostek medycznych Wydziału; pełnomocnikiem Rektora AMG ds. budowy został prof. Jacek Bigda
2000 23 listopada Profesor Wacław Szybalski otrzymał godność Doktora Honoris Causa Akademii Medycznej w Gdańsku. Inicjatorem wniosku o wyróżnienie Profesora był Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-AMG.
1999 29 listopada Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni naukowych przyznała Wydziałowi uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia
1999 uroczysta inauguracja roku akademickiego 1999/2000 połączona z pierwszym wykładem im. Profesora Karola Taylora i Konferencją Naukową poświęconą jego pamięci
1998 oddanie do użytku nowego budynku - Instytutu Biotechnologii UG przy ul Kładki 24
1996 włączenie się Wydziału do europejskiej sieci szkół wyższych kształcących w dziedzinie biotechnologii: „Biotechnology Network”
1996 powołanie wyodrębnionych jednostek Wydziału w obrębie Uniwersytetu Gdańskiego
1994 uzyskanie finansowania w ramach projektu TEMPUS "Creation and development of a novel Faculty of Biotechnology", koordynatorem projektu Dziekan, prof. Wiesław Makarewicz
1994 rozpoczęcie prac budowlanych nowego budynku Uniwersytetu Gdańskiego, przyszłej siedziby jednostek uniwersyteckich Wydziału; pełnomocnikami Rektora UG ds. Budowy byli: prof. Karol Taylor, a następnie prof. Maciej Żylicz
1994 organizacja pierwszej Letniej Szkoły Biotechnologii w Wildze pod Warszawą, której pomysłodawcą oraz organizatorem była prof. Anna J. Podhajska, a głównym sponsorem firma Beckman
1993 wybór pierwszych władz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG w osobach prof. Wiesława Makarewicza jako Dziekana oraz prof. Anny J. Podhajskiej oraz dr Grzegorza Węgrzyna jako Prodziekanów
1993 1 czerwca senaty Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku podejmują jednobrzmiące uchwały o powołaniu Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG
1992 powstanie koncepcji powołania wydziału biotechnologii jako jednostki międzyuczelnianej, powołanie pełnomocnika do spraw utworzenia wydziału - prof. Anny J. Podhajskiej