Studia III stopnia | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Studia III stopnia - Life Sciences and Mathematics Interdisciplinary Doctoral Studies

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 24 kwietnia 2018 roku, 10:24

Life Sciences and Mathematics Interdisciplinary Doctoral Studies (LiSMIDoS) have been established by resolutions of councils of four faculties:

  • Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG and MUG,
  • Faculty of Biology,
  • Faculty of Chemistry and Faculty of Mathematics,
  • Physics and Informatics.

The studies will prepare candidates to obtain a Ph. D. title in the area of:

  • biological sciences: biology and biochemistry,
  • chemical sciences: chemistry,
  • physical sciences: physics
  • mathematical sciences: mathematics.

 


Actual documents:

Topics to be implemented by doctoral students starting in the academic year 2018/2019

Candidate registration and document submission for additional recrutment: 24th September.

Therms and dates of recrutment 2018/2019

Qualifying sheet (karta kwalifikacyjna 2018)

 

Interviews will be held in Institute of Biotechnology UG, Antoniego Abrahama 58 str.  3rd September 2018.


                                                                 

Kształcimy najlepszych - kompleksowy program rozwoju doktorantów,
młodych doktorów oraz akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego