fbpx Erasmus Programme | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Erasmus Programme

Program Erasmus 2021-2027

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 stycznia 2021 roku, 15:07

Według zapowiedzi w połowie stycznia ma się otworzyć możliwość wnioskowania o finasowanie w ramach Umowy 2021 - 2027.

Więcej infromacji niedługo. 

Zakończony - Erasmus+ 2014-2020

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 14 maja 2021 roku, 12:20

W ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe możliwe będą wyjazdy studentów:

  • w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni;
  • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie.

Ponadto w ramach Programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej oraz kadry administracyjnej uczelni.

Więcej informacji o programie na stronie UG: http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020

oraz na stronie GUMed: http://intrel.gumed.edu.pl/21017.html


Erasmus Faculty Coordinator

.

Anna Ihnatowicz, Ph.D.

E-mail: anna.ihnatowicz@biotech.ug.edu.pl

Phone: +48 58 523-63-30

 

Courses offered in English at the Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG:

COURSES in ENGLISH at the 1st level study Academic year 2021/2022

BScLevel_Semester 2 (summer)
Polish name English name Class types ECTS credits Hours
Biomolekuły - Strukturalna biochemia białek (M02_B3) Biomolecules - Structural protein biochemistry (M02_B3) Lecture

2

30

BSc Level_Semester 3 (winter)

Polish name English name

Class types

ECTS credits

Hours

 
 
Organizmy jednokomórkowe – Budowa, różnorodność i środowisko (M03_B1)
 
* dostępność kursów w zależności od zgodności z rozkładem zajęć poszczególnych studentów i dostępności miejsc
 
 
Unicellular organisms – Structure, diversity and environment (M03_B1) 
 
*course availability depending on the compliance with the individual students' timetable and accessibility of places

Laboratory classes

2

26

Organizmy jednokomórkowe – Genetyka (M03_B2)
 
* dostępność kursów w zależności od zgodności z rozkładem zajęć poszczególnych studentów i dostępności miejsc
Unicellular organisms – Genetics (M03_B2)
 
*course availability depending on the compliance with the individual students' timetable and accessibility of places

Laboratory classes

 

3

60

Organizmy jednokomórkowe – Metabolizm (M03_B3)
 
* dostępność kursów w zależności od zgodności z rozkładem zajęć poszczególnych studentów i dostępności miejsc
Unicellular organisms – Metabolism (M03_B3)
 
*course availability depending on the compliance with the individual students' timetable and accessibility of places

Laboratory classes

2

17

Organizmy jednokomórkowe - Socjomikrobiologia (M03_B4)

Unicellular organisms – Sociomicrobiology (M03_B4)

Lecture

2

15

Język angielski 3 (pisanie/mówienie)

English Language 3 (writing / speaking)

Auditorium classs

2

30

BSc Level_Semester 4 (summer)
Polish name English name Class types ECTS credits Hours
Język angielski 4 English Language 4 Auditorium classes 2 30

COURSES in ENGLISH at the 2nd level study Academic year 2021/2022 

MSc Level_Semester 1 (winter)
Polish name English name Class types ECTS credits Hours
Biologia molekularna kwasów nukleinowych

Molecular Biology of Nucleic Acids

Lecture

3

30

Diagnostyka molekularna

Molecular Diagnostics

Lecture

3

30

Diagnostyka molekularna

Molecular Diagnostics

Laboratory classes

2

30

Lektorat języka angielskiego

English Language

Auditorium classes

1

30

Pracownia biochemii białek 

Biochemistry of Protein

Laboratory classes

4

60

Wirusologia molekularna

Molecular Virology

Lecture

3

30

Seminarium I - publikacje doświadczalne w biologii molekularnej i biotechnologii 

Seminar I – Experimental publication in molecular biology and biotechnology 

Seminar

3

30

Metabolizm żelaza

Iron Metabolism

Lecture

2

15

Laboratorium z wirusologii 
 
*do decyzji prowadzącego zajęcia, konieczne podstawy znajomości technik m. in. hodowle komórkowe
Laboratory of Virology
 
* for the decision of the teacher, the necessary basics of knowledge of techniques, among others cell cultures

Laboratory classes

2

30

Współczesne aspekty diagnostyki laboratoryjnej w medycynie sądowej

Contemporary Aspects of Laboratory Diagnostics in Forensic Medicine

Seminar

2

30

MSc Level_Semester 2 (summer)

Polish name English name

Class types

ECTS credits

Hours

Ewolucja molekularna

Molecular Evolution

Lecture

3

30

Rośliny transgeniczne

Transgenic Plants

Seminar

2

15

Współczesna biologia molekularna Contemporary molecular biology Lecture 2 30
Seminarium II – publikacje doświadczalne w biologii molekularnej i biotechnologii Seminar II – Experimental publication in molecular biology and biotechnology 

Seminar

3 30
Statystyka w biotechnologii 2 Statistics in biotechnology 2 Laboratory classes 2 15

MSc Level_Semester 3 (winter)

Polish name English name Class types ECTS credits Hours
Zarządzanie projektami 

Project management

Lecture

1

15

Seminarium dyplomowe

MSc Diploma Seminar

Lecture

10

30

Pracownia specjalizacyjna magisterska MSc Thesis Laboratory

Laboratory classes

15

400

Podstawy medycyny eksperymentalnej
 
*dostępność kursu w zależności od dostępności miejsc
Introduction to experimental medicine
 
*course availability depending on places accessibility
Seminar 2 30
MSc Level_Semester 4 (summer)
Polish name English name Class types ECTS credits Hours
Publiczna prezentacja wyników pracy magisterskiej  Public presentation of the results of the master's thesis Lecture 5 15
Seminarium dyplomowe MSc Diploma Seminar Lecture 10 30
Pracownia specjalizacyjna magisterska MSc Thesis Laboratory Laboratory classes 15 400