Erasmus Programme

Erasmus+ 2021-2027

W ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe możliwe będą wyjazdy studentów:

  • w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni;
  • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie.

Ponadto w ramach Programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej oraz kadry administracyjnej uczelni.

Więcej informacji o programie na stronie UG


Erasmus Faculty Coordinator


Anna Ihnatowicz, Ph.D.

E-mail: anna.ihnatowicz@biotech.ug.edu.pl
Phone: +48 58 523-63-30

.

Courses offered in English at the Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG&MUG:

Courses in English at the 1st level study in the academic year 2022/2023

BScLevel_Semester 2 (summer)
Polish name English name Class types ECTS credits Hours
Strukturalna biochemia białek  Structural protein biochemistry Lecture

2

30

BSc Level_Semester 3 (winter)

Polish name English name

Class types

ECTS credits

Hours

 
Socjomikrobiologia
 
Sociomicrobiology

Lecture

2

15

Język angielski 3 English Language 3 

Auditorium classes

 

3

30

Mikrobiota Microbiota

Lecture

2

14

BSc Level_Semester 4 (summer)
Polish name English name Class types ECTS credits Hours
Język angielski 4 English Language 4 Auditorium classes 2 30

Courses in English at the 2nd level study in the academic year 2022/2023

MSc Level_Semester 1 (winter)
Polish name English name Class types ECTS credits Hours
Biologia molekularna kwasów nukleinowych

Molecular Biology of Nucleic Acids

Lecture

3

30

Diagnostyka molekularna

Molecular Diagnostics

Lecture

3

30

Diagnostyka molekularna

Molecular Diagnostics

Laboratory classes

2

30

Lektorat języka angielskiego

English Language

Auditorium classes

1

30

Pracownia biochemii białek 

Biochemistry of Protein

Laboratory classes

4

60

Wirusologia molekularna

Molecular Virology

Lecture

3

30

Seminarium I - publikacje doświadczalne w biologii molekularnej i biotechnologii 

Seminar I – Experimental publication in molecular biology and biotechnology 

Seminar

3

30

Metabolizm żelaza

Iron Metabolism

Lecture

2

15

 
*do decyzji prowadzącego zajęcia, konieczne podstawy znajomości technik m. in. hodowle komórkowe
Laboratory of Virology
 
* for the decision of the teacher, the necessary basics of knowledge of techniques, among others cell cultures

Laboratory classes

2

30

Współczesne aspekty diagnostyki laboratoryjnej w medycynie sądowej

Contemporary Aspects of Laboratory Diagnostics in Forensic Medicine

Seminar

2

30

MSc Level_Semester 2 (summer)

Polish name English name

Class types

ECTS credits

Hours

Ewolucja molekularna

Molecular Evolution

Lecture

3

30

Rośliny transgeniczne

Transgenic Plants

Seminar

2

15

Współczesna biologia molekularna Contemporary molecular biology Lecture 2 30
Seminarium II – publikacje doświadczalne w biologii molekularnej i biotechnologii Seminar II – Experimental publication in molecular biology and biotechnology 

Seminar

3 30
Statystyka w biotechnologii 2 Statistics in biotechnology 2 Laboratory classes 2 15

MSc Level_Semester 3 (winter)

Polish name English name Class types ECTS credits Hours
Zarządzanie projektami 

Project management

Lecture

1

15

Seminarium dyplomowe

MSc Diploma Seminar

Lecture

10

30

Pracownia specjalizacyjna magisterska MSc Thesis Laboratory

Laboratory classes

15

400

 
*dostępność kursu w zależności od dostępności miejsc
Introduction to experimental medicine
 
*course availability depending on places accessibility
Seminar 2 30
MSc Level_Semester 4 (summer)
Polish name English name Class types ECTS credits Hours
Publiczna prezentacja wyników pracy magisterskiej  Public presentation of the results of the master's thesis Lecture 5 15
Seminarium dyplomowe MSc Diploma Seminar Lecture 10 30
Pracownia specjalizacyjna magisterska MSc Thesis Laboratory Laboratory classes 15 400

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 16. Styczeń 2014 - 11:34; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: piątek, 8. Lipiec 2022 - 13:03; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz