Nowa akredytacja dla Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego MWB UG i GUMed

Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, kierowane przez prof. dr hab. Ewę Łojkowską, uzyskało w dniu 19 styczniu 2024 r. rozszerzoną akredytację przyznawaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

Rozszerzona akredytacja Nr AB1760 dotyczy wykonywania badań biologicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych produktów rolnych, badań wody i wody do spożycia przez ludzi oraz analizy z zakresu mikrobiologii wody zgodnie z normami PN-EN ISO 6222:2004, PN-EN 7899-2:2004 oraz PN-EN ISO 9308-1:2014-12.

Na wdrożenie procedur badawczych opartych o przedmiotowe normy Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe uzyskało dofinansowanie w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (POIR 2014-2020). Za koordynację projektu odpowiadało Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Warto podkreślić, że Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe MWB UG i GUMed jest pierwszym i jedynym laboratorium w Uniwersytecie Gdańskim, które posiada akredytację PCA - mówi Kierowniczka Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego MWB UG i GUMed, prof. dr hab. Ewa Łojkowska.

Laboratorium uzyskało wcześniej, 20 października 2020 roku, akredytację na wykonywanie badań biologicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych produktów rolnych zgodnie z normą ISO 17025 (System Zarządzania Jakością). Akredytacja ta stanowiła potwierdzenie kompetencji, bezstronności i spójności działania pracowników i pracowniczek laboratorium oraz świadczyła o wysokiej jakości prowadzonych analiz i wiarygodności uzyskiwanych wyników.

W celu poszerzenia zakresu akredytacji członkowie zespołu Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego MWB UG i GUMed, tj. dr inż. Wojciech Śledź, dr Natalia Kaczyńska, dr Agata Motyka-Pomagruk oraz mgr Weronika Babińska-Wensierska, wzięli udział w organizowanych przez podmiot zewnętrzny badaniach biegłości w zakresie analiz opartych o normy PN-EN ISO 6222:2004, PN-EN 7899-2:2004 oraz PN-EN ISO 9308-1:2014-12.

Badacze i badaczki zatrudnieni w Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowym UG i GUMed starają się stale rozwijać swoje kompetencje i poszerzać ofertę usługową, tak by odpowiadała aktualnemu zapotrzebowaniu rynkowemu oraz kierunkom wyznaczanym przez otoczenie społeczno-gospodarcze. Poszerzenie zakresu akredytacji o badania mikrobiologiczne wody jest szczególnie istotne ze względu na istniejące w naszym regionie zapotrzebowanie w zakresie analiz mikrobiologicznych wód śródlądowych i morskich. Uzyskana akredytacja wpisuje się w priorytety Uniwersytetu Gdańskiego dotyczące badań związanych z morzem, w szczególności zanieczyszczeń mikrobiologicznych wód morskich - dodaje prof. dr hab. Ewa Łojkowska.

LBW

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 13. luty 2024 - 07:28; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: wtorek, 13. luty 2024 - 12:26; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega