Rekrutacja na zajęcia tutoringowe MWB UG i GUMed

Szanowni Studenci, 

Serdecznie zapraszamy na indywidualne zajęcia tutoringowe prowadzone na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechologii UG i GUMed. Rekrutację przeprowadzą  certyfikowani tutorzy MWB UG i GUMed na podstawie § 6 i § 7  Zarządzenia nr 121/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 października 2022 roku

 

Co to jest tutoring?

Tutoring to innowacyjna metoda edukacji spersonalizowanej, która opiera się na cyklu spotkań nauczyciela akademickiego (tutora) ze studentem. Celem tutoriali, czyli cyklicznych spotkań nauczyciela i studenta w relacji 1:1, jest naukowy i osobisty rozwój studenta. Proces tutorski rozwija umiejętność uczenia się, organizacji pracy, jednocześnie zwiększa przekonanie o własnej wartości, pomaga dostrzec i pokonać słabsze strony, wzmacnia umiejętności społeczne studenta. Pozwala na uwzględnienie osobistych uzdolnień i zainteresowań, stwarza doświadczenie naukowe niemożliwe do realizacji w grupie.

Więcej informacji o tutoringu znajduje się na stronie CDDiT https://cddit.ug.edu.pl/o-tutoringu-slow-kilka/

 

Kto może wziąć udział w rekrutacji?  

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci i doktoranci MWB UG i GUMed:

  • w przypadku studentów i doktorantów odpowiednio pierwszego semestru albo roku w tutorialach mogą uczestniczyć – odpowiednio – studenci lub doktoranci, którzy uzyskali wyróżniające osiągnięcia odpowiednio w szkole ponadpodstawowej lub na studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo wyróżniające wyniki w rekrutacji na studia lub do szkoły doktorskiej UG
  • w przypadku studentów i doktorantów wyższych lat warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest zaliczenie przez studenta lub doktoranta ostatniego okresu rozliczeniowego poprzedzającego złożenie dokumentu

 

Gdzie, jakie i do kiedy należy złożyć dokumenty? 

Zgłoszenia należy przesłać do Koordynatora Wydziałowego Tutorów Akademickich, tj. dr Wioletty Żmudzińskiej na adres email: wioletta.zmudzinska@ug.edu.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć CV, list motywacyjny uzasadniający wybór tutora i tematyki tutorialu oraz ankietę informacyjną (plik do pobrania)

Zgłoszenia można przesyłać do dnia 18 lutego 2024 r.

 

Kto prowadzi indywidualne zajęcia tutorskie? 

Certyfikowanymi tutorami na MWB UG i GUMed są:

  • dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG
  • dr n. med. inż. Dorota Pomorska
  • dr Katarzyna Węgrzyn
  • dr Wioletta Żmudzińska

Sylwetki tutorów oraz obszary ich zainteresowań znajdą Państwo w bazie tutorów na stronie Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego

 

W dniach 19-25.02.2024 r. Koordynator Wydziałowy Tutorów Akademickich skontaktuje się mailowo z wszystkimi osobami, które złożyły aplikacje i poinformuje o wstępnym wyniku rekrutacji. Z osobami, które zostaną wstępnie zakwalifikowane, wybrani tutorzy skontaktują się mailowo celem umówienia spotkania.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy na adres wioletta.zmudzinska@ug.edu.pl 

 

Z wyrazami szacunku, 

dr Wioletta Żmudzińska
Koordynator Wydziałowy Tutorów Akademickich 

 

Załącznik
Załącznik Rozmiar
Ankieta informacyjna tutoring 217.51 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 31. Styczeń 2024 - 08:04; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: środa, 31. Styczeń 2024 - 08:07; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega