dr Katarzyna Węgrzyn i prof. dr hab. Igor Konieczny z publikacją w prestiżowy Nucleic Acids Researchm

Z przyjemnością informujemy, że artykuł pt.: „Rep protein accommodates together dsDNA and ssDNA which enables a loop-back mechanism to plasmid DNA replication initiation” (https://doi.org/10.1093/nar/gkad740) został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Nucleic Acids Research (NAR) (spółczynnik wpływu wynoszący 14.9 i max. 200 punktów według listy Ministerstwa Edukacji i Nauki).

Autorami korespondencyjnymi publikacji są dr Katarzyna Węgrzyn i prof. dr hab. Igor Konieczny. Dr Katarzyna Węgrzyn jest również pierwszym autorem. Współautorami są pracownicy i doktoranci MWB mgr Monika Oliwa, dr Elżbieta Zabrocka, dr Katarzyna Bury, mgr Piotr Purzycki, dr. hab. Paulina Czaplewska, mgr Justyna Pipka. W pracy autorami są również dr Marzena Nowacka z MIBMiK w Warszawie i prof. Rafael Giraldo z CIB-CSIC w Madrycie. Praca jest wynikiem wieloletnich badań mechanizmów inicjacji replikacji DNA prowadzonych w Zakładzie Biologii Molekularnej.

Obrazek

W pracy po raz pierwszy w bezpośredni sposób wykazano, że inicjacja replikacji DNA w bakteriach zachodzi według mechanizmu odwróconej pętli „ang. loop-back”. Model ten był od lat dyskutowany w literaturze światowej, jednak dopiero teraz autorom publikacji udało się opisać strukturę kompleksu i przeprowadzić analizę strukturalno-funkcjonalną.  Opisano strukturę kompleksu, w którym białko inicjujące replikację wiąże zarówno dwuniciowy DNA jak i jednoniciowy DNA rejonu DUE. Jednoniciowy DNA ulega związaniu i wypętleniu w przeciwnym kierunku co warunkuje niezbędną w procesie inicjacji replikacji stabilizację tej struktury. Uzyskane wyniki są fundamentalnymi obserwacjami procesu replikacji DNA w bakteriach. Zostały uzyskane z wykorzystaniem od lat analizowanych w zespole prof. Koniecznego modeli plazmidowych.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 28. Wrzesień 2023 - 06:45; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: czwartek, 28. Wrzesień 2023 - 07:45; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega