fbpx prof. Ewa Łojkowska wzywa o powołanie Europejskiej Fundacji Zapobiegania Kryzysom Środowiskowym i Zdrowotnym | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

prof. Ewa Łojkowska wzywa o powołanie Europejskiej Fundacji Zapobiegania Kryzysom Środowiskowym i Zdrowotnym

prof. Ewa Łojkowska wzywa o powołanie Europejskiej Fundacji Zapobiegania Kryzysom Środowiskowym i Zdrowotnym

EŁCzworo polskich naukowców, w tym prof. Ewa Łojkowska, znalazło się w gronie sygnatariuszy listu otwartego wzywającego do utworzenia europejskiej fundacji humanitarnej, której celem byłoby zapobieganie i przeciwdziałanie kryzysom środowiskowym i zdrowotnym. List podpisało 75 europejskich badaczy z 15 krajów.

List otwarty został opublikowany na stronie czasopisma ‘Nature’Naukowcy wzywają do powołania Europejskiej Fundacji Zapobiegania Kryzysom Środowiskowym i Zdrowotnym (European Foundation for the Prevention of Environmental and Health Crises).

Nowa instytucja byłaby podobna do Fundacji Billa i Melindy Gatesów założonej w Seattle 20 lat temu. Potrzebowałaby od europejskich filantropów wkładu w wysokości 20 mld EUR. Z pomocą niezależnego naukowego komitetu doradczego rada donatorów wspierałaby badania technologii i terapii zwalczających epidemie i zagrożenia dla środowiska, które pojawią się w przyszłości” – czytamy w liście. Według sygnatariuszy listu kryzys związany z epidemią COVID-19 pokazał, że w obliczu katastrofy systemy administracji publicznej poszczególnych krajów często nie są w stanie adekwatnie i szybko odpowiedzieć w skali Europy na pojawiające się zapotrzebowanie na pomoc humanitarną, medyczną, czy badawczą. Wszelkie dane wskazują, że obecna pandemia jest tylko preludium dla przyszłych wydarzeń związanych ze zmianami klimatu oraz środowiska naturalnego, kluczowe wydaje się stworzenie elastycznego i efektywnego systemu pozwalającego na międzynarodową pomoc najbardziej potrzebującym. Zjednoczenie wysiłków europejskich darczyńców pod egidą jednej fundacji pozwoliłoby zmienić świat w obliczu kryzysu.

Więcej na stronie UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 lipca 2020 roku, 10:08