fbpx Prezydent RP wręczył Bogdanowi Baneckiemu nominację profesorską | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Prezydent RP wręczył Bogdanowi Baneckiemu nominację profesorską | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Prezydent RP wręczył Bogdanowi Baneckiemu nominację profesorską

BB4 marca 2020 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Podczas wydarzenia swój akt nominacyjny otrzymał prof. dr hab. Bogdan Banecki, Dyrektor Instytutu Biotechnologii UG oraz Kierownik Pracowni Biochemii Fizycznej na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed.

 

 

 

Bogdan Banecki
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych
Uniwersytet Gdański

 

 

 

 

Krótka notatka na temat działności Profesora. 

Prof. dr hab. Bogdan Banecki od wielu lat zajmuje się badaniami naukowymi z zakresu bioinnowacji w medycynie, przemyśle farmaceutycznym, ale również spożywczym oraz kosmetycznym. Jego prace badawcze opierają się  na zgłębianiu mechanizmów molekularnych i komórkowych towarzyszących chorobom, jak również działaniom różnorodnych związków chemicznych na organizm ludzki. Tematem, którym zajmuje się od wielu lat i który były początkiem badań molekularnych nad mechanizmami i profilaktyką chorób, jest patogeneza udarów mózgu i poszukiwania związków, które przyczyniłyby się do obniżenia ryzyka występowania tego schorzenia.

Prof. Banecki zajmuje się również badaniem wpływu polimerów silikonowych na zdrowie i życie ludzkie oraz analizą działania tych związków na poziomie komórkowym i molekularnym. Polimery silikonowe (potocznie nazywane silikonami), ze względu na swoje właściwości fizyko-chemiczne, stosowane są w wielu dziedzinach życia i gałęziach przemysłu. Ponieważ przekonanie o ich fizjologicznej obojętności było i nadal jest powszechne, znajdują one również szerokie zastosowanie w medycynie, m.in. jako implanty w ortopedii, urologii, a także w chirurgii kosmetycznej oraz okulistyce. Badania prowadzone pod kierownictwem prof. Baneckiego w Pracowni Biochemii Fizycznej potwierdziły występowanie oddziaływań pomiędzy silikonami i białkami co może mieć istotne znaczenie w ocenie bezpieczeństwa implantów.W przypadku polimerów silikonowych udało się określić zależność siły oddziaływania od długości (wielkości) – większe polimery mają mniejszą zdolność interakcji z białkami.

Prof. Banecki od wielu lat współpracuje z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi oraz z polskim przemysłem, co pozwoliło na opracowanie nowych metod analitycznych, produktów leczniczych  oraz kosmetycznych. Jest współzałożycielem firmy biotechnologicznej TCI zajmującej się opracowywaniem i wdrożeniem nowych formulacji oraz  leków generycznych.Prof. Bogdan Banecki jest autorem trzech patentów, ponad 60 publikacji w czasopismach międzynarodowych o sumarycznym impact factor 160. Jego prace były cytowane powyżej tysiąca razy. Uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów naukowych. Jest laureatem wielu nagród, w tym MEN, Rektora, FNP, Pracodawców Pomorza.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 maja 2020 roku, 13:18