fbpx prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk w Zespole doradczym do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 MNiSW | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk w Zespole doradczym do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 MNiSW | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk w Zespole doradczym do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 MNiSW

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r., został powołany Zespół doradczy do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, którego członkiem została prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk z Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów.

Do zadań zespołu należy w szczególności: przygotowywanie i przedstawianie ministrowi informacji o sytuacji epidemicznej i o badaniach naukowych związanych z epidemią wywołaną zachorowaniami na COVID-19 oraz analizowanie potrzeb związanych ze wspieraniem prowadzonych w Polsce badań naukowych dotyczących wirusa SARS-CoV-2 oraz przedstawianie ministrowi rekomendacji w tym zakresie.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (487 KB)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 2 kwietnia 2020 roku, 9:46