fbpx Zajęcia na MWB UG i GUMed w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Zajęcia na MWB UG i GUMed w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Zajęcia na MWB UG i GUMed w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych

 

Zgodnie z Zarządzeniami
Rektorów Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych

kształcenie na kierunku Biotechnologia,
Interdyscyplinarnych Przyrodniczo-Matematycznych Studiach Doktoranckich
i Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii

odbywa się poprzez prowadzenie zajęć w formie e-learningu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów
na stronach UG, GUMed i MWB

 


Rektor Uniwersytetu Gdańskiego zarządził (Zarządzenie nr 24/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 marca 2020 roku), że w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych umożliwia się nauczycielom akademickim prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie e-learningowej lub on-line. Zamknięte pozostają do odwołania, czytelnie Biblioteki Głównej oraz bibliotek specjalistycznych. Zawieszone zostają do odwołania wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne organizowane na terenie Uniwersytetu Gdańskiego.

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wydał zarządzenie(Zarządzenie nr 28/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie organizacji funkcjonowania GUMed w okresie epidemii COVID-19), w którym zobowiązuje nauczycieli akademickich do prowadzenia od 26.03.2020r zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia z wykorzystaniem tych metod i technik mogą być także prowadzone w przedmiotach, które dotychczas nie uwzględniały tej formy w danych programach kształcenia. Do odwołania zamknięte zostają: czytelnia Biblioteki Głównej GUMed oraz Centrum Sportu. Do odwołania zarządzenia na terenie GUMed nie będą odbywały się wydarzenia, imprezy, zgromadzenia i konferencje. Rektor zaleca osobom kształcącym się w GUMed regularne sprawdzanie ogłoszeń w systemach informatycznych Uczelni, w szczególności extranecie, o terminach i sposobach realizacji zajęć w semestrze letnim oraz uczestniczenie w zajęciach zgodnie z opublikowanymi rozkładami zajęć.

 

Zachęcamy również do śledzenia naszego profilu na Facebooku - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed i zamieszczanych tam informacji.

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 maja 2020 roku, 21:35