fbpx Weź udział w programie Fulbrighta! | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Weź udział w programie Fulbrighta! | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Weź udział w programie Fulbrighta!

Weź udział w programie Fulbrighta!
 
Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych.
 
Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich
 
i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami.
 
W Polsce Program Fulbrighta działa nieprzerwanie od ponad 60 lat.
 
Skorzystało z niego już ponad 3000 polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich.
 
Wniosek w konkursie stypendialnym to pierwszy krok, by dołączyć do grona Fulbrighterów!
 

.

 
 
1. Fulbright Graduate Student Award 2021-22
 
Dla kogo: absolwentów studiów min. I stopnia 
Cel: rozpoczęcie studiów II stopnia (Master's degree) lub III stopnia (Ph.D.) w USA
Dziedziny: wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA
Termin składania wniosków: do 24 kwietnia 2020 r.
 
2. Fulbright Junior Research Award 2021-22
 
Dla kogo: osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych
Cel: stypendium badawcze w USA, zebranie materiałów do doktoratu 
Czas pobytu: od 4 do 10 miesięcy
Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem
Termin składania wniosków: do 22 maja 2020 r.
 
3. Fulbright Senior Award 2021-22
 
Dla kogo: pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora
Cel: stypendium badawcze lub badawczo-dydaktyczne w USA
Czas pobytu: od 3 do 10 miesięcy
Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem
Termin składania wniosków: do 1 czerwca 2020 r.
 
4. Fulbright STEM Impact Award 2020-2021
 
Dla kogo: pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora i doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi i nadzorowaniu pracy innych badaczy
Cel: stypendyści mają okazję realizować własne projekty badawcze, przygotowywać autorskie zajęcia i programy nauczania oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA
Czas pobytu: od 2 do 6 tygodni
Dziedziny: STEM - nauki inżynieryjno-techniczne oraz ścisłe i przyrodnicze wedle klasyfikacji MNiSW, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem
Termin składania wniosków: do 1 czerwca 2020 r.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 marca 2020 roku, 10:01