fbpx RESBIOS- Horyzont 2020- nowy projekt | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

RESBIOS- Horyzont 2020- nowy projekt | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

RESBIOS- Horyzont 2020- nowy projekt

Nowy projekt w ramach Horyzontu 2020 – RESBIOS 
 
Kierownik:
 
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.
 
oraz osoby zaangażowane w pracę przy projekcie:
 
prof. dr hab. Ewa Łojkowska i mgr Marta Dziedzic z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
 
dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka i dr Magdalena Żadkowska z Wydziału Nauk Społecznych
 
oraz Izabela Raszczyk z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi UG.
 
 
.

 
W oparciu o doświadczenia zebrane w ramach projektu STARBIOS2,
 
głównym celem nowego przedsięwzięcia jest wdrożenie praktyk RRI w pięciu nowych organizacjach badawczych
 
z różnych krajów poprzez realizację dedykowanego pakietu działań.
 
Rezultatem aktywności będą zmiany instytucjonalne w tych jednostkach w odniesieniu do pięciu kluczowych obszarów RRI
 
(zaangażowanie społeczne, edukacja, równość płci, otwarty dostęp, etyka).
 
Wybrani partnerzy projektu STARBIOS2, którzy do tej pory wdrażają plany działań w obszarze RRI w swoich instytucjach, 
 
Projekt będzie realizowany przez trzy lata w konsorcjum koordynowanym przez Uniwersytet Tor Vergata w Rzymie.
 
Konsorcjum obejmuje 12 partnerów z 11 krajów. Budżet Projektu to 1,5 mln EUR.
 
Projekt RESBIOS będzie drugim projektem w ramach Programu Horyzont 2020, którym pokieruje Prorektor.
 
 
 
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 15 lipca 2019 roku, 11:47