Grant dla dr hab. Anny Żaczek | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Grant dla dr hab. Anny Żaczek

Grant dla dr hab. Anny Żaczek

 z Zakładu Biologii Komórki Katedry Biotechnologii Medycznej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii.

 


 

,

dr hab. Anna Żaczek 

otrzymała grant w konkursie polsko-chińskim ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

i Ministerstwo Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST).

 

Projekt nosi tytuł:

Krążące komórki nowotworowe w medycynie spersonalizowanej

– efektywna metoda izolacji, analizy

na poziomie pojedynczych komórek i wykorzystania w przewidywaniu odpowiedzi na leczenie

(„Highly Efficient Enrichment, Single-cell Analysis, and Drug Screening of Circulating Tumor Cells for Personalized Medicine”).

 

Dotyczy wykorzystania krążących komórek nowotworowych (ang. CTC) w personalizacji leczenia chorych na nowotwory i zakłada współpracę ośrodków wiodących w swoich regionach w dziedzinie biotechnologii i inżynierii nanomateriałów: Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii oraz Institute of Functional Nano & Soft Materials (FUNSOM) z Uniwersytetu Soochow.

Efektem końcowym projektu ma być pakiet rozwiązań pozwalający na bardziej precyzyjne przypisanie terapii indywidualnym chorym.

Więcej informacji na stronie:

https://gumed.edu.pl/54155.html

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 25 lutego 2019 roku, 12:18