Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Krychowiak-Maśnickiej | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Krychowiak-Maśnickiej

Dziekan i Rada
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii
Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

zawiadamiają, że w dniu w 11 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 13:00

w Auli 042B przy ul. Antoniego Abrahama 58 w Gdańsku-Oliwie

odbędzie się publiczna obrony rozprawy doktorskiej

mgr Marty Krychowiak-Maśnickiej


Tytuł rozprawy:

Połączenie nanocząstek srebra i metabolitów wtórnych produkowanych w tkankach roślin owadożernych w walce z bakteryjnymi patogenami ludzkimi

Promotor:

Dr hab. inż. Aleksandra Królicka, prof. UG
Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Katedra Biotechnologii, Pracownia  Badania Związków Biologicznie Czynnych

Recenzenci:

Dr hab. inż. Katarzyna Sykłowska-Baranek 

Warszawski Uniwersytet  Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych

Prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz 

Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii


Jednocześnie informuję, że egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajdują się w Dziekanacie Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed w Gdańsku przy ul. Antoniego Abrahama 58 oraz w Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UG w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53. Recenzje i streszczenia rozprawy dooktorskiej zamieszczone zostały na stronie Wydziału [link]

Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
Prof. dr hab. Igor Konieczny

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 28 grudnia 2018 roku, 9:19