"Szkoła Orłów"- nowy projekt rozwojowy POWER | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

"Szkoła Orłów"- nowy projekt rozwojowy POWER


 

"Szkoła Orłów"

w ramach działań wsparcia kompetencji w szkolnictwie wyższym.


 

Projekt uruchomiony 1 kwietnia 2018 roku będzie realizowany do 31 grudnia 2022 roku.

Skorzystać z projektu mogą uczelnie wyższe publiczne oraz niepubliczne

naukach o życiu, ścisłych, technicznych oraz humanistycznych i społecznych.

Głównym zadaniem projektu jest stworzenie ścieżki dydaktycznej dla wybitnie uzdolnionych studentów,

które przy wsparciu uczelni powinny utrzymywać wysoki poziom kształcenia się.

Postawową metodą dotarcia do celu będzie wsparcie indywidualnej ścieżki nauki w postaci działań tutoringowych oraz stypendium.

Wiecej informacji na stronach:

https://www.gov.pl/web/nauka/szkola-orlow-w-ramach-dzialania-31-kompetencje-w-szkolnictwie-wyzszym

https://ug.edu.pl/media/aktualnosci/80370/szkola_orlow_-_nowy_projekt_rozwojowy_power_realizowany_bedzie_przez_biuro_jakosci_ksztalcenia_ug

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 listopada 2018 roku, 14:11