3. Kongres Bio-nauki Polskiej BIO2018 | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

3. Kongres Bio-nauki Polskiej BIO2018

30 sesji naukowych i blisko 500 gości, 150 referatów i wystąpień, niemal 200 prezentacji posterowych oraz sesja satelitarna „Kobiety w nauce” – to wydarzenia w ramach 3. Kongresu Bio-nauki Polskiej BIO2018, który odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 18-21 września. W Kongresie wezmą udział światowej sławy naukowcy zajmujący się naukami przyrodniczymi i dziedzinami powiązanymi. Interdyscyplinarna tematyka referatów, spotkań i dyskusji będzie dotyczyła między innymi problematyki nowych naukowych rozwiązań w medycynie, a szczególnie w leczeniu chorób nowotworowych i genetycznych.

Wydarzenie: 3. Kongres Bio-nauki Polskiej BIO2018 jest jednocześnie 51. Zjazdem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (‘3rd Congress of Polish Biosciences BIO2018 and 51st Meeting of the Polish Biochemical Society’)

Czas: 18-21 września 2018

otwarcie Kongresu - 18 września, godz. 18.00, audytorium S 204-205 na Wydziale Nauk Społecznych
8 wykładów plenarnych - 18-21 września
- 30 sesji naukowych - 19-21 września
- 20 sesji posterowych - 19-20 września
- sesja Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej - 19 września, godzina 9:45 -13:15
- sesja satelitarna „Kobiety w nauce” - 
20 września (czwartek), godzina 15.00-17.00

Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Bałtycki Kampus UG w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Biochemiczne wspólnie z Polskim Towarzystwem Biologii Komórki i Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG i GUMed.
Przewodniczący Komitetu Naukowego: Prof. Ewa Łojkowska, MWB UG i GUMed
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Prof. dr hab. Andrzej Składanowski, MWB UG i GUMed

- W Kongresie wezmą w nim udział światowej sławy naukowcy, a przyjazd zapowiedziało blisko 500 gości z Polski, Europy i reszty świata. W ramach Kongresu zaplanowano 8 referatów plenarnych, 30 sesji naukowych, w których przedstawione zostanie około 150 referatów i wystąpień oraz niemal 200 prezentacji posterowych. Tematyka kongresu jest niezwykle ciekawa, będzie zatem okazja do przygotowania interesujących wywiadów czy relacji. Naukowcy w swoich wystąpieniach podejmą takie współczesne cywilizacyjne wyzwania, jak badania układu odpornościowego w walce z nowotworami, nowe metody diagnozowania chorób nowotworowych i genetycznych, badania i zastosowania komórek macierzystych, badania nad możliwościami modyfikacji metabolizmu roślin czy badania tzw. „historycznego” DNA. Ważnym wydarzeniem będzie sesja satelitarna „Kobiety w nauce”, w której weźmie udział dr Annie Black, Dyrektorka Fundacji l'Oreal, promującej i wspierającej stypendiami kobiety – badaczki z wybitnymi osiągnięciami naukowymi - mówi prof. Ewa Łojkowska (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed).

Kongres jest szerokim forum prezentacji najnowszych badań naukowych, spotkań i dyskusji grona naukowców korzystających z różnorodnych narzędzi naukowych i zajmujących się wszystkimi aspektami nauk przyrodniczych. Takie interdyscyplinarne podejście otwiera możliwości szukania i stosowania nowych praktycznych rozwiązań w medycynie, farmacji, biotechnologii czerwonej, zielonej i białej oraz w wielu innych dziedzinach, wpływających na wzrost jakości życia człowieka. Światowej sławy naukowcy, z niektórymi z nich współpracujemy, i znakomite wystąpienia plenarne gwarantują najwyższy naukowy poziom tych spotkań – zapowiada prof. Andrzej C. Składanowski (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed).

W dniu otwarcia – 18 września (wtorek) wykłady plenarne wygłoszą profesorowie Ted Hupp i Robin Fahraeus, którzy w ramach Międzynarodowej Agencji Badawczej tworzą na Uniwersytecie Gdańskim Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (International Centre for Cancer Vaccine Science, ICCVS).Oba referaty dotyczą badań nad możliwościami wykorzystania układu odpornościowego w walce z nowotworami.

Kolejne wykłady plenarne wygłoszą: w środę 19 września prof. Marek Figlerowicz (IChB PAN, Poznań), który będzie mówił na temat możliwości odkrywania rodowodu naszych bohaterów historycznych na podstawie badań DNA w ludzkich szczątkach wydobytych ze stanowisk archeologicznych i prof. Bożena Kamińska (IBD PAN, Warszawa), która wygłosi referat o tym, jak glejak, jeden z najgroźniejszych nowotworów mózgu, rozwija się pokonując barierę immunologiczną i jak tę barierę można wzmocnić; w czwartek 20 września prof. Narayanan Veeraraghavan (RCH, San Diego, USA)zaprezentuje osiągnięcia w diagnostyce chorób dzieci opartej o sekwencjonowanie nowej generacji, a prof. Magdalena Król (SGGW, Warszawa) będzie, w dniu 21 września będzie mówiła o nowej metodzie walki z rakiem (kompleksach makrofag-lek przeciwnowotworowy używanych jako „konie trojańskie” w terapii nowotworowej. Kongres zakończy wykład prof. Agnieszki Chacińskiej (CENT, Warszawa) o tym jak komórka radzi sobie z w sytuacji dezorganizacji struktur wewnętrznych.

Informacje: http://bio2018.ptbioch.edu.pl/sessions/

Program: http://bio2018.ptbioch.edu.pl/programme/

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 września 2018 roku, 13:19