zajęcia dydaktyczne w dniach 30 kwietnia - 4 maja 2018 | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

zajęcia dydaktyczne w dniach 30 kwietnia - 4 maja 2018

Komunikat Dziekana

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

 

Niniejszym informuję, że w wyznaczonych dniach obowiązują następujące zasady odbywania zajęć dydaktycznych:

4 maja 2018 r. - godziny Dziekańskie w godz. 8:00 – 20:00 - wolne od zajęć.

                                                                                                         Dziekan MWB UG i GUMed

                                                                                                                              /-/

Jednocześnie informujemy, że 2 maja 2018 r. jest Dniem Rektorskim – wolnym od zajęć.

Informujemy, że na wniosek  Parlamentu Studentów UG, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. nadzw. ogłosił dzień 30 kwietnia 2018r. DNIEM REKTORSKIM.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 kwietnia 2018 roku, 14:39