dr Aleksandra Markiewicz w Radzie Młodych Naukowców VI kadencji | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

dr Aleksandra Markiewicz w Radzie Młodych Naukowców VI kadencji

Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 marca 2018 roku powołany został nowy skład zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców. Członkiem Rady została dr Aleksandra Markiewicz z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

"Głównym zadaniem Rady Młodych Naukowców jest promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających rozwój kariery młodych badaczy w Polsce."

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/znamy-sklad-rady-mlodych-naukowcow.html 

Gratulujemy tak ważnej i odpowiedzialnej roli!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Elżbieta Moroz
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Moroz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 2 marca 2018 roku, 18:12