Publiczne obrony rozpraw doktorskich | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

DziekanRada

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii

Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

zawiadamiają, że w dniu 23 czerwca 2017 r. (piątek)  w Auli 042  przy ul. Antoniego Abrahama 58

w Gdańsku-Oliwie odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich

1) o godz. 10.00 obrona mgr Marii Skrzypkowskiej

 Tytuł rozprawy:

Aktywność komórek progenitorowych śródbłonka w nadciśnieniu tętniczym

Promotor:

Prof. dr hab. med. Jolanta Myśliwska

Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski, Katedra Immunologii

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jacek Bigda

Gdański Uniwersytet Medyczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Katedra Biotechnologii, Zakład Biologii Komórki         

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Katedra Urologii Ogólnej i Onkologicznej Szpital Uniwersytecki nr 1

 

2) o godz. 12.00 obrona Mgr Agnieszki Kłosowskiej

Tytuł rozprawy:

„Mechanizm współdziałania białek Hsp70 i Hsp104 w procesie reaktywacji zagregowanych białek”

ang. „The mechanism of cooperation between Hsp70 and Hsp104 chaperones in the reactivation of aggregated proteins

Promotor:

Prof. dr hab. Krzysztof Liberek

Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Katedra Biologii Molekularnej i Komórkowej, Pracownia Biochemii Białek

Recenzenci:

Prof. dr hab. Matthias Bochtler

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Prof. dr hab. Artur Osyczka

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Biofizyki Molekularnej

 

Jednocześnie informujemy, że egzemplarze rozpraw doktorskich wraz z recenzjami znajdują się w Dziekanacie Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed w Gdańsku przy ul. Antoniego Abrahama 58 oraz w Czytelni Informacji Naukowej  Biblioteki Głównej UG w Gdańsku  przy ul. Wita Stwosza 53.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 czerwca 2017 roku, 15:45