Śp. dr hab. Józef Nieradko - pożegnanie | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Śp. dr hab. Józef Nieradko - pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiam, że dnia 16 maja 2017 roku zmarł

ś. p.

dr hab. Józef Nieradko

emerytowany pracownik naukowy Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Gdańskiego,

wybitny mikrobiolog i nauczyciel wielu pokoleń studentów biologii,

wspaniały kolega i przyjaciel wielu z nas.

                                                                                                      

 

Nabożeństwo Żałobne odprawione zostanie w Kościele "Opatrzności Bożej" na Zaspie o godz. 9.00.

Pogrzeb odbędzie się dnia 20.05.2017 o godzinie 11.30 na cmentarzu Gdańsk-Łostowice (nowa kaplica).

 

Cześć Jego pamięci składa Dziekan, Rada Wydziału i społeczność akademicka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii. 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 maja 2017 roku, 9:37