Otwarta nauka: szanse - wyzwania - kierunki

piątek, 21 kwietnia, godz. 9.15-11.00
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Aula B
ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład prezentujący kierunki rozwoju otwartego dostępu oraz dyskusję panelową dotyczącą zagadnień związanych z dążeniem do otwarcia nauki. Tematyka obejmie m.in. publikacje w trybie open access, deponowanie danych w repozytoriach i bazach, związane z tym kwestie praw własności intelektualnej. Publiczność będzie miała okazję do aktywnego włączenia się w dyskusję i przedstawienia swoich opinii i doświadczeń.

Program spotkania:

9.15-9.20

Powitanie
Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski,
Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik projektu STARBIOS2

 

9.20-9.50

Wykład: Otwarty dostęp do publikacji i danych naukowych

Dr Marta Hoffman-Sommer
Platforma Otwartej Nauki, Uniwersytet Warszawski

 

9.50-11.00

Dyskusja panelowa

Dr Marta Hoffman-Sommer
Platforma Otwartej Nauki
Uniwersytet Warszawski

Dr n. med. Anna Kaczorowska
Gdańskie Centrum Zasobów Biologicznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Igor Konieczny
Dziekan, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr hab. Sylwia Mrozowska
Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Arkadiusz Piotrowski, prof. nadzw.  
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Moderator: dr Jakub Szlachetko
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

 

REJESTRACJA:

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu uprzejmie prosimy o zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: izabela.raszczyk@biotech.ug.edu.pl

Program

Załącznik
Załącznik Rozmiar
program.pdf 594.63 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. Kwiecień 2017 - 11:31; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: piątek, 21. Kwiecień 2017 - 08:04; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega