Doktorantka Agata Motyka uzyskała stypendium Ministra Nauki | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Doktorantka Agata Motyka uzyskała stypendium Ministra Nauki

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy podzielić się informacją iż doktorantka Agata Motyka uzyskała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 !!

Serdecznie gratulujemy!!

Na rok akademicki 2016/2017 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1.902 wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1.230 wniosków studentów i 672 wnioski doktorantów. Do oceny wniosków został powołany Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w którego skład wchodzi 24 ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 7 kwietnia 2017 roku, 12:58