fbpx Publikacja zespołu z Zakładu Biologii Strukturalnej MWB w prestiżowym Nucleic Acids Research | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Publikacja zespołu z Zakładu Biologii Strukturalnej MWB w prestiżowym Nucleic Acids Research

Publikacja zespołu z Zakładu Biologii Strukturalnej MWB w prestiżowym Nucleic Acids Research

 

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że zespół dr hab. Michała R. Szymańskiego prof. UG, Kierownika Zakładu Biologii Strukturalnej MWB opublikował pracę w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nucleic Acids Research.

 

Karłowicz Anna, Dubiel Andrzej B., Czerwińska Jolanta, Bledea Adela, Purzycki Piotr, Grzelewska Marta, McAuley Ryan J, Szczęsny Roman J, Brzuska Gabriela, Król Ewelina, Szczęsny Bartosz, Szymański Michał R.. In vitro reconstitution reveals a key role of human mitochondrial EXOG in RNA primer processing. Nucleic Acid Research 2022, (doi: 10.1093/nar/gkac581)  

 

Czasopismo Nucleic Acids Research w najnowszym zestawieniu Journal Citation Reports otrzymało IF=19.16 co plasuje je na 8 miejscu wśród 296 czasopism o tematyce Biochemistry & Molecular Biology.


Kilka słów od zespołu i dr hab. Michała R. Szymańskiego prof. UG na temat odkrycia:

Kluczowym procesem, który zapewnia wzrost i odnowę wszystkich istniejących komórek, jest replikacja DNA. U większości komórek eukariotycznych dominująca część genomu znajduje się w jądrze komórkowym. Jednakże niewielka część DNA znajduje się również w mitochondriach i jego replikacja jest niezbędna dla życia komórki. Sygnałem do rozpoczęcia replikacji jest synteza krótkich sekwencji starterowego RNA, tak zwanych primerów. Po każdej rundzie replikacyjnej primery RNA muszą zostać usunięte, aby proces replikacji mógł się zakończyć. Dotychczas zaproponowano kilka enzymów nukleolitycznych, które mogłyby brać udział w usuwaniu primerów RNA w ludzkich mitochondriach, jednak żaden mechanizm nie został ostatecznie udowodniony. W naszej pracy zrekonstruowaliśmy minimalny system in vitro, który ma zdolność usuwania primerów RNA oraz utworzenia końców DNA, które mogą ulec ligacji. Pokazujemy, że kluczową rolę w tym procesie odgrywa ludzka 5'-3' egzonukleaza EXOG. Dzięki naszym odkryciom stworzyliśmy model możliwych ścieżek, które prowadzą do usuwania primerów RNA i zakończenia procesu replikacji DNA w ludzkich mitochondriach: ścieżka wycinania RNA z dupleksu, gdzie EXOG, we współpracy z rybonukleazą RNazą H1, całkowicie usuwa primery RNA z dwuniciowej hybrydy RNA-DNA; ścieżka wycinania wypartej nici RNA, gdzie aktywność EXOG jest wystarczająca, aby usunąć zarówno krótkie, jak i długie jednoniciowe primery RNA, które zostały wyparte przez polimerazę Pol γ podczas końcowego etapu syntezy DNA. Niezależnie od zaistniałej ścieżki, aktywność nukleolityczna EXOG prowadzi do całkowitego usunięcia RNA, co pozwala na ligację końców DNA i zakończenia procesu replikacji.

grafika

Przy okazji informujemy, że Zespół ma w tej chwili otwarte konkursy na pozycje doktoranta i technika.

Więcej info na Stronie Zespołu.
I
nformacja na stronie UG.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 25 lipca 2022 roku, 8:51