fbpx Rada Wydziału | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Rada Wydziału

Rada Wydziału - kadencja 2020 - 2024

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 maja 2022 roku, 12:48

Skład Rady Wydziału

Dziekan (przewodnicząca)

Dr hab. Ewelina Król, prof. UG
 

Prodziekani

Dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG
Dr hab. Rafał Sądej, prof. GUMed
Prof. dr hab. Anna Żaczek

Dyrektorzy Instytutów i Kierownicy jednostek organizacyjnych 

Prof. dr hab. Antoni Banaś
Prof. dr hab. Bogdan Banecki
Prof. dr hab. Krzysztof P. Bielawski
Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk
Prof. dr hab. Jacek Bigda
Dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG
Dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG
Dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz, prof. UG
Prof. dr hab. Igor Konieczny
Dr hab. inż. Aleksandra Królicka, prof. UG
Prof. dr hab. Krzysztof Liberek
Prof. dr hab. Ewa Łojkowska
Prof. dr hab. Jarosław Marszałek
Prof. dr hab. Michał Obuchowski
Dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG
Dr hab. Jacek Piosik, prof. UG
Prof. dr hab. Andrzej C. Składanowski
Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
Dr hab. Michał Szymański, prof. UG

Profesorowie i doktorzy habilitowani

Dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG
Dr hab. Paulina Czaplewska, prof. UG
Dr hab. Rafał Dutkiewicz, prof. UG
Dr hab. Krzysztof Hinc
Dr hab. Adam Iwanicki
Dr hab. Patrycja Koszałka
Dr hab. Joanna Nakonieczna, prof. UG
Dr hab. Marcin Okrój, prof. GUMed
Dr hab. Małgorzata Waleron, prof. UG
Dr hab. Szymon Ziętkiewicz

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

Dr Aleksandra Markiewicz
Dr Katarzyna Węgrzyn

 

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Dr Katarzyna Bury

Przedstawiciel doktorantów

Mgr Monika Oliwa

Przedstawiciele studentów

Marcin Borowicz
Paweł Serafin