fbpx Zarządzenia Dziekana | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Zarządzenia Dziekana

Zarządzenia Dziekana

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 stycznia 2016 roku, 15:22
Nr z dnia w sprawie (tytuł)
1/2015 2015-02-19

w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zatrudnionych na etatach: naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i naukowych

3/2015 2015-09-04 w sprawie utworzenia Rady ds. Zespołu Labortoriów Specjalistycznych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
4/2015 2015-09-04 w sprawie gromadzenia i przechowywania dokumentacji potwierdzającej osiągnięcia założonych efektów kształcenia
5/2015 2015-11-16 w sprawie uzyskiwania i monitorowania aktualności pozwoleń na prowadzenie prac laboratoryjnych w laboratoriach MWB UG i GUMed
6/2015 2015-12-08 w sprawie przydziału pomieszczeń w budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul Antoniego Abrahama 58
7/2015 2015-12-08 w sprawie wykorzystania pomieszczeń Biura Dziekana oraz pomieszczeń znajdujących się w bezpośredniej dyspozycji Dziekana w budynku Instytutu Biotechnologii UG w Gdańsku przy ul. Antoniego Abrahama 58
8/2015 2015-12-15 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji imprez promocyjnych i edukacyjnych na MWB UG i GUMed