Wydział | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 października 2016 roku, 7:30

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego powstał w roku 1993 na mocy decyzji Senatów Uniwersytetu Gdańskiego  i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Do dzisiaj Wydział jest unikatową w skali kraju jednostką tworzoną przez dwa uniwersytety. Stwarza to interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań i dydaktyki łączących zagadnienia biomedyczne, bio-molekularne i ich zastosowania w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia. Od roku 1999 Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a od 2010 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych – dyscyplina biochemia. Wydział prowadzi studia I, II i III stopnia kształcąc ponad 320 studentów w tym 90 doktorantów.

Więcej