fbpx Współpraca | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Współpraca

Rodzaje współpracy prowadzonej na MWB

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 21 lutego 2014 roku, 14:20

Na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed współprace nawiązywane są w zakresie: prowadzonych badań, realizowanych wspólnych projektów badawczych i rozwojowych, działań mających na celu wzrost potencjału wynikającego z rozwoju badawczo-naukowego oraz kapitału ludzkiego, wymianę studencką i personelu, wspieranie programów kształcenia, wspólną organizację konferencji i imprez międzynarodowych, a także działań mających na celu wsparcie transferu technologii i komercjalizację wyników badań naukowych.

Poznaj naszych partnerów krajowych i zagranicznych.

Dołącz do członków Rady Konsultacyjnej MWB.

Sprawdź naszą ofertę dla biznesu.