Rada Konsultacyjna | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Rada Konsultacyjna

środa, 19 października 2016 roku, 12:47

Rada Konsultacyjna MWB jest ciałem doradczym wspierającym planowanie rozwoju Wydziału, w szczególności w zakresie programów kształcenia. W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą firmy, instytucje działające w szeroko rozumianej branży biotechnologicznej.

Celem współpracy z członkami Rady jest stałe podwyższanie jakości kształcenia studentów biotechnologii i zapewnienie im lepszej pozycji na rynku pracy po ukończeniu studiów. Dzieje się to m.in. poprzez pozyskiwanie opini na temat programu kształcenia oferowanego na Wydziale i jego oceny z punktu widzenia potencjalnych pracodawców. Takie działania zaowocowały m.in. tym, iż Wydział otrzymał tytuł Najlepszego Kierunku Studiów i znalazł się w gronie 62 kierunków studiów, które zostały wybrane do dofinansowania za najlepsze programy studiów oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy.

Członkami Rady są przedstawiciele firm i instytucji takich, jak:

 • Adamed Ltd.
 • Gdański Park Naukowo-Technologiczny
 • Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
 • J.S. Hamilton Poland S.A.
 • KAWA.SKA Sp. z o.o.
 • Naukowa Fundacja Polpharmy
 • Polpharma Biologics
 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni
 • Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe IMPULS
 • Rafineria Gdańska
 • I Akademickie Liceum Ogólnokształcące.