Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na MWB

W dniu 4 października 2017 roku miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018 na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

W uroczystości udział wzięli: władze UG i GUMed, zaproszeni goście, w tym osób reprezentujące Radę Konsultacyjną MWB i przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm oraz placówek edukacyjnych a także pracownicy oraz rozpoczynający rok akademicki studenci i doktoranci.

W wystąpieniu inauguracyjnym, prof. dr hab. Igor Konieczny, Dziekan MWB, sprawozdał najważniejsze fakty z życia Wydziału w ostatnim roku, zarysował plany na kolejny rok akademicki i w szczególności przywitał nowych studentów MWB.

Swoje przemówienie wygłosili także: dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor nadzwyczajny, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. dr hab. Marcin Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Obydwaj Rektorzy podkreślili wyjątkowość jednostki i zadeklarowali wsparcie dla tej wspólnej jednostki w dobie obecnych zmian i wprowadzenia Ustawy reformującej uczelnie.

Kolejnym punktem inauguracji było ślubowanie studentów i doktorantów oraz promocja doktorska. W trakcie uroczystości miało także miejsce wręczenie nagród pracownikom wydziału i wyróżniającym się studentom.

Wykład inauguracyjny pt. "The next generation of cancer therapies: new developments in cancer vaccine science" wygłosił Prof. Theodore Hupp z Cancer Research-UK, University of Edinburgh. Prof. Ted Hupp wraz z prof. Robinem Fahraeus, otrzymali 41 milionów złotych na utworzenie w Uniwersytecie Gdańskim Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi. Powstanie centrum w Gdańsku zostało zainicjowane dzięki nawiązaniu współpracy zespołu wirusologii molekularnej z MWB, kierowanym przez prof. Krystynę Bieńkowska-Szewczyk.

Oprawę muzyczną inauguracji uświetnił Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego pod kierownictwem prof. Marcina Tomczaka. Partie solowe wykonali absolwenci MWB.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 5. Październik 2017 - 09:53; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz Ostatnia zmiana: czwartek, 5. Październik 2017 - 10:11; osoba wprowadzająca: Elżbieta Moroz